Wat als ik ziek of zwanger ben en niet kan gaan stemmen op 26 mei 2019?
Foto: pdw

U moet in beide gevallen een doktersattest aanvragen en iemand een volmacht geven.

In België is er stemplicht, ook voor wie de dag zelf hinder ondervindt. In dat geval hoort u een volmacht aan te vragen. U laat dan iemand anders uw stem uitbrengen. Dit doet u aan de hand van een volmachtformulier. U heeft ook een doktersattest nodig om uw afwezigheid te motiveren.

Volgens de Kieswet kan iedereen die stemgerechtigd is en nog geen andere volmachtstem uitbrengt, uw volmachtdrager worden. Hij of zij moet wel in uw gemeente gaan stemmen

Alleen met een ondertekend attest en een volmachtformulier (dat uw stem de volmacht geeft aan iemand anders) bent u gerechtigd om niet te gaan stemmen.

Meer veelgestelde vragen

Hoe stem ik geldig? Wat als ik niet kan gaan stemmen? Wat als ik mijn oproepingsbrief kwijt ben? Alle vragen

Doe de stemtest

Welke partij verdedigt uw standpunten het best? Doe de stemtest

Op wie kan ik stemmen?

Welke kandidaten komen op in mijn kieskring? Bekijk hier de kieslijsten. Naar de kandidatenlijsten

De verkiezingsuitslagen

Welke partij wordt de grootste? Hoe stemden de inwoners van uw gemeente? Welke kandidaten zijn verkozen, wie haalde de meeste voorkeurstemmen? En welke coalities zijn mogelijk? Naar de resultatenpagina

Al het verkiezingsnieuws

Al het nieuws over de verkiezingen, analyses, de rapporten van de regeringen ... Naar de verkiezingspagina