Ik ben opgeroepen als bijzitter of stemmenteller, wat nu? En wat als ik niet wil of kan zitten?
Foto: pdw

Wanneer u opgeroepen wordt om mee te helpen in het tel- of stembureau, bent u daartoe wettelijk verplicht.

Opgeroepen bijzitters en voorzitter kunnen hier geen officieel beroep tegen aantekenen. Wanneer u uw redenen echter voorlegt aan de aangewezen kantonvoorzitter, kan die erover beslissen om u een vrijstelling te geven. Hiervoor vindt u alle informatie op de speciale oproepingsbrief voor bijzitters. Indien u die kwijt bent, kunt u daarvoor terecht bij de lokale rechtbank (of het gemeentehuis).

Net zoals bij afwezige stemmers zijn ziekte, werkomstandigheden en een lang op voorhand geboekte reis vaak gebruikte excuses. Ook in dit geval hoort u een concreet bewijs af te leveren: bijvoorbeeld een doktersattest, een attest van uw werkgever of een attest van 'tijdelijk verblijf in het buitenland'.

Als u op een of andere manier verhinderd wordt in aanloop van de verkiezingen, hoort u dat 48 uur op voorhand te melden en te motiveren aan de hoofdkantonvoorzitter.

Over wie er als bijzitter in stembureaus wordt opgeroepen zijn er ‘geen wettelijke regels’, vertelt Chantal Neirinckx, administratief coördinator van de verkiezingen bij dienst Burgerzaken van Stad Gent (De Standaard 7/05). Wel is er een hiërarchie over wie er voorzitter (en bijzitter, maar enkel in de telbureaus) kan worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Ter illustratie, een waargebeurd voorbeeld: een vrouw uit Balen kwam tien minuten te laat als bijzitter tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Ze bleek toen hoogzwanger te zijn en last te hebben van ochtendmisselijkheid. De vrederechter sprak haar uiteindelijk vrij.

Wie niet opdaagt als bijzitter of stemmenteller riskeert een boete van 150 tot 250 euro. Als u die niet betaalt kan het bedrag nog hoger oplopen tot wel 1.600 euro.

Meer veelgestelde vragen

Hoe stem ik geldig? Wat als ik niet kan gaan stemmen? Wat als ik mijn oproepingsbrief kwijt ben? Alle vragen

Doe de stemtest

Welke partij verdedigt uw standpunten het best? Doe de stemtest

Op wie kan ik stemmen?

Welke kandidaten komen op in mijn kieskring? Bekijk hier de kieslijsten. Naar de kandidatenlijsten

De verkiezingsuitslagen

Welke partij wordt de grootste? Hoe stemden de inwoners van uw gemeente? Welke kandidaten zijn verkozen, wie haalde de meeste voorkeurstemmen? En welke coalities zijn mogelijk? Naar de resultatenpagina

Al het verkiezingsnieuws

Al het nieuws over de verkiezingen, analyses, de rapporten van de regeringen ... Naar de verkiezingspagina