Asielzoekers krijgen infobrochure over 'Belgische normen en waarden'
Foto: BELGA

Alle asielzoekers zullen binnenkort bij hun aankomst in een opvangcentrum een document ontvangen waarin ‘de fundamentele normen en waarden’ worden toegelicht die in ons land gelden. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) beslist. ‘Er zijn basisregels in onze samenleving die niet onderhandelbaar zijn.’

Het ‘waardenkader’ zal toegevoegd worden aan het huishoudelijk reglement van het opvangcentrum en zal bij hun aanmelding met de asielzoekers besproken worden. De asielzoekerse zullen bovendien naar informatiesessies verwezen worden en aangemoedigd worden daaraan deel te nemen.

Tijdens hun individuele trajectbegeleiding wordt het document nog eens in herinnering gebracht, zodat de normen en waarden goed gekend zijn. ‘Zo krijgen asielaanvragers vroegtijdig info over hun rechten en plichten in België’, zegt De Block.

De minister legt de nieuwe aanpak vast via een ministerieel besluit. ‘Wie in ons land verblijft, moet onze normen en waarden kennen en respecteren. Er zijn basisregels in onze samenleving die niet onderhandelbaar zijn.’

‘Het is belangrijk dat asielaanvragers zo snel mogelijk geïnformeerd worden over welke gedrag van hen verwacht wordt’, gaat ze verder. ‘Mensenrechten zijn hier belangrijk. Men raakt een vrouw niet zomaar aan. Ook vrouwen die op vrouwen vallen en mannen die op mannen verliefd worden laten we gerust. En iedereen is vrij om te geloven wat hij wil of zelfs niet te geloven.’

Nieuwkomersverklaring van Francken

Aandacht voor de normen en waarden die in België van toepassing zijn, komt nu al aan bod tijdens de inburgeringscursussen die erkende asielzoekers moeten afleggen. In Vlaanderen en Wallonië zijn die nu al verplicht, vanaf 2020 is dat ook in Brussel het geval. ‘Maar op dat moment verblijven deze mensen al maanden in ons land. Daarom is het belangrijk dat we asielzoekers al vroeger duidelijk maken welke basisregels hier gelden’, zegt De Block.

Het document doet denken aan de nieuwkomersverklaring die op initiatief van De Blocks voorganger Theo Francken (N-VA) werd ingevoerd, maar door het ontbreken van een samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen dode letter bleef. Die verklaring had voor alle nieuwkomers moeten gelden, maar na kritiek van de Raad van State moest de tekst worden aangepast.

Vluchtelingen en asielzoekers bijvoorbeeld moeten volgens het internationaal recht sowieso bescherming krijgen, dus de ondertekening van een nieuwkomersverklaring kon niet als voorwaarde worden ingevoerd voor die categorieën nieuwkomers.