Nieuwe verkeersregels geven fietsers meer ruimte
Foto: dvh
Auto’s moeten meer afstand houden en ook bakfietsen mogen de voetgangerszone binnen.

Op 31 mei wordt fietsen in België veiliger. Of dat is althans het opzet van een reeks aanpassingen in de wegcode, die vanaf dan van kracht worden. Zo zullen autobestuurders buiten de bebouwde kom voortaan anderhalve meter afstand moeten houden tot fietsers en voetgangers die ze passeren. Vandaag is dat nog één meter. Boetes voor overtredingen van die regel, zijn er amper. Tenzij de politie met een lintmeter naast de weg staat, is die dan ook moeilijk te controleren.

Fietsersbond stelt zich daarom vragen bij de effectiviteit van deze aanpassing. ‘Er wordt momenteel nog heel veel voorbijgestoken met minder dan een meter ertussenin’, zegt Wies Callens. ‘Wij zouden liever maatregelen zien die inzetten op een betere handhaving van de bestaande regels, dan de verstrenging ervan.’

Callens wijst er nog op dat ‘het buiten de bebouwde kom, waar de snelheden boven 50 kilometer per uur liggen, vooral aangewezen is om afgescheiden fietspaden aan te leggen’. ‘En dan is een of anderhalve meter simpelweg geen issue meer.’ Toch vindt de Fietsersbond, net als de collega’s bij Fietsberaad Vlaanderen, de aanpassing op zijn minst ‘een goed signaal, dat auto’s afstand moeten houden’.

Speed pedelecs

Volgende week verhoogt ook de maximumsnelheid voor de ‘gemotoriseerde voortbewegingstoestellen’ - elektrische steps, rolstoelen of hoverboards - van 18 naar 25 kilometer per uur.

Speed pedelecs, de snelste elektrische fietsen, mogen voortaan in de bebouwde kom naast elkaar rijden en bakfietsen van minder dan een meter breed zijn voortaan gelijkgesteld aan gewone fietsen. Ze zijn daardoor voortaan ook toegelaten in voetgangerszones - en in eenrichtingsstraten mogen ze dan net als andere fietsen tegen de rijrichting inrijden.

‘Het speelt in op de vaststelling dat er steeds meer van die bakfietsen rondrijden’, zegt Wout Baert van Fietsberaad. ‘Het lost bovendien de absurde situatie op dat ouders die hun kind met de bakfiets naar school begeleidden, daarmee de schoolstraat niet in mochten. Of dat ouders die dat met de elektrische fiets deden, niet naast hun kind mochten fietsen. Het is goed dat die problemen nu van de baan zijn.’

Vierkant groen

Wat op 31 mei ook verandert, is dat kinderen vanaf dan tot ze tien jaar oud zijn op het trottoir mogen fietsen. Vandaag is dat toegestaan tot ze negen jaar zijn. Voetgangers mogen voortaan oversteken zonder daarbij over het zebrapad te gaan, als dat er niet is op minder dan 20 meter. Tot nu toe lag die afstand op 30 meter.

Tot slot kunnen alle gemeenten voortaan aan de slag met ‘vierkant groen’, nadat enkele proefprojecten goed resultaat opleverden. Daarbij wordt de verkeerslichtenregeling zo aangepast dat zwakke weggebruikers in alle richtingen tegelijkertijd mogen oversteken.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in