Vlaams Parlement keurt nieuw mestactieplan goed
Foto: vrs
Het Vlaams Parlement heeft tijdens een extra plenaire zitting het licht op groen gezet voor het nieuwe mestactieplan (MAP6). Dat plan legt aan de Vlaamse boeren regels rond bemesting op en moet ervoor zorgen dat er minder schadelijke stoffen in de Vlaamse waterlopen terechtkomen.

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD stemden voor het zesde mestactieplan, oppositiepartijen Groen en SP.A en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum tegen. Vlaams Belang onthield zich.

MAP6 moet de hoeveelheid van stoffen zoals nitraat en fosfaat in de Vlaamse wateren terugdringen. Dat is nodig, want uit milieurapporten blijkt dat in 2018 de nitraatnorm in de Vlaamse rivieren in 28 procent van de gevallen werd overschreden. Dat is een stuk meer dan de 5 procent die de Vlaamse regering zich tot doel had gesteld. Die nitraten zijn afkomstig van bemesting van velden.

Vier gebieden

In het nieuwe mestactieplan wordt Vlaanderen ingedeeld in vier gebieden, naargelang de nitraatconcentraties. Voor 400.000 hectare zullen strengere voorwaarden gelden. Er komen meer controles voor landbouw- en mestverwerkingsbedrijven. De mestfraude waarover De Standaard berichtte bewijst dat zo'n betere controle ook nodig is.

Dat het plan pas op vier dagen voor de verkiezingen in de plenaire wordt gestemd, heeft te maken met het feit dat de meerderheid pas in maart een akkoord bereikte over de kwestie en met het feit dat de oppositie alles uit de kast heeft gehaald om het MAP6 tegen te houden.

'MAP6 biedt geen garantie'

Volgens oppositiepartijen SP.A en Groen en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum biedt MAP6 geen garanties voor een betere waterkwaliteit en een strengere controle op de mestverwerking. De oppositie vindt dat er een debat moet komen over de afbouw van de veestapel.

Met de stemming in het Vlaams Parlement is de discussie over het MAP6 trouwens niet afgelopen. Milieuorganisatie Greenpeace heeft namelijk al aangekondigd dat het zijn bezwaren wil aankaarten bij de Europese Commissie en ook wil bekijken welke juridische stappen ze nog kan zetten om het plan aan te vechten.
 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in