Het Vlaams Parlement heeft Caroline Vrijens als nieuwe Kinderrechtencommissaris aangesteld.

Het Vlaams Parlement heeft de benoeming van Caroline Vrijens goedgekeurd. Ze neemt de fakkel over van Bruno Vanobbergen die is overgestapt naar het Agentschap Opgroeien.

Vrijens werkt momenteel als beleidsmedewerker bij het Agentschap Jongerenwelzijn, waar ze bezig is met kinderrechten en ze inhoudelijke dossiers rond intersectorale jeugdhulp uitwerkt. Voordien werkte ze voor SOS Kinderdorpen België. 'Ik heb een passie voor kinderen en jongeren', zegt Vrijens. 'Tot nu toe heb ik vooral achter de schermen gewerkt.'

Kwetsbare jongeren

Inhoudelijk wil Vrijens dat het Kinderrechtencommissariaat 'openstaat voor alle kinderen en jongeren'. 'Ik wil dat het Kinderrechtencommissariaat een ruim bereik heeft. Dat we nagaan wat kinderen en jongeren missen, wat ze nodig hebben en wat de tendenzen zijn. De nieuwe Kinderrechtencommissaris wil daarbij in het bijzonder opkomen voor de rechten van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. 'Denk aan de kinderarmoede. Die moet bestreden worden want de cijfers zijn nog gestegen.'

Net als haar voorganger Bruno Vanobbergen wil Vrijens zich ook mengen in maatschappelijke debatten, bijvoorbeeld over kinderarmoede of het opsluiten van minderjarige migranten in gesloten centra. 'Het is onze plicht op te komen voor die kwetsbare groepen. Dat behoort tot het mandaat van de Kinderrechtencommissaris. Ik zal dat dus ook doen door overleg en samenwerking', aldus Vrijens.

Caroline Vrijens treedt in dienst op 1 augustus 2019. Het mandaat van de Kinderrechtencommissaris loopt zes jaar, en is één keer verlengbaar.

Benoeming

De zoektocht naar een nieuwe Kinderrechtencommissaris verliep bijzonder moeizaam. De procedure werd zelfs een tijdje ‘on hold’ gezet nadat er kritiek was gekomen op de mogelijke betrokkenheid van gewezen Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen bij de selectieprocedure. Het zag er ook naar uit dat de kwestie zou worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur, maar het kwam toch tot een doorbraak.

De problemen bij de procedure waren voor N-VA-fractieleider Matthias Diependaele ook de reden om zich in de plenaire te onthouden bij de aantstelling van de nieuwe Kinderrechtencommissaris. Om de aanstelling niet helemaal in het gedrang te brengen, bleef het bij één symbolische onthouding. CD&V-parlementslid Sonja Claes betreurde de kritiek van Diependaele. Zij verwees naar het juridische advies over de selectieprocedure. Dat advies toonde volgens haar duidelijk aan dat er geen problemen waren met gevoerde procedure.