Het Franstalige blad Le Vif en de RTBF hebben vandaag een audiofragment uit 2016 losgelaten waarin Bart De Wever in Hoboken N-VA-militanten toespreekt. Hij heeft het over zijn samenwerking met ‘Air Francken’. De praktijk zelf is helemaal niet uitzonderlijk, zegt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Bart De Wever heeft het in het fragment over razzia’s tegen mensen die hier zonder verblijfsvergunning zijn. De N-VA-partijvoorzitter en burgemeester van Antwerpen vertelt over het tekort aan plaatsen in gesloten instellingen. En dan zegt hij dat hij, voor een razzia begint, eerst checkt bij de bevriende staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, of de opgepakte mensen wel kunnen worden ondergebracht in gesloten centra.

‘Het gaat zo ver - en dat moet u nu ook niet aan de grote klok hangen - dat als we een actie doen, we plaatsen reserveren’, zegt De Wever. Heel cru klinkt het: ‘Hoeveel plaats hebt ge eigenlijk voor ons? Hoeveel kunt ge er wegsteken? En naar waar vertrekt uw volgende vlieger?’ Op de achtergrond is het gegrinnik van de toehoorders te horen.

En dan, zegt De Wever, ‘wordt er opgepakt totdat de bak vol is’. Het liefst worden nationaliteiten opgepakt waarvoor Francken al een repatriëringsvlucht klaar heeft staan. ‘Theo noemt dat “Con Air” of “Air Francken”.’ (Con Air is een film waarbij Con Air een afkorting is van Convict Airlines, het luchtvervoer van veroordeelde gevangenen.) ‘Als je die stoeltjes kunt vullen, zou je zot zijn dat niet te doen’, zegt De Wever in het geluidsfragment.

Op zich is het niet zo verwonderlijk dat de politiediensten even checken bij DVZ of opgepakte mensen zonder papieren kunnen worden opgevangen. Anders moeten ze haast meteen weer vrijgelaten worden. De manier waarop De Wever dit aan zijn achterban vertelt, doet wel hier en daar de wenkbrauwen fronsen. Onder meer de PS is geschandaliseerd, zegt de partij. De Antwerpse schepen van Onderwijs Jinnih Beels (SP.A) meldt op Twitter: 'gelukkig is Air Francken intussen ter ziele gegaan. Deze praktijken en discours niet met ons.'

DVZ: 'We doen regelmatig samen acties'

Zelf zegt de N-VA dat er geen probleem is. Aan de RTBF zegt de partij dat het ‘normaal is om op voorhand te verifiëren of er plaats is, anders dient een actie tot niets’. De Wever ziet geen graten in zijn uitspraken. 'Blijkbaar is het een wereldschokkende gebeurtenis dat wij efficiënt beleid gevoerd hebben als het op de uitwijzing van illegale criminelen aankomt', aldus De Wever. 'Ik ben bijzonder trots op het werk dat ik daar samen met Theo Francken heb kunnen verzetten. Het uitwijzen van illegale dealers, pooiers, mensenhandelaars en andere misdadigers naar het land van herkomst is inderdaad voor ons een prioriteit.'

Dat de samenwerking niet ongewoon is, bevestigt de Dienst Vreemdelingenzaken. Geert De Vulder: ‘Dit is helemaal niet zo uitzonderlijk, en gebeurt ook niet alleen in Antwerpen. Op vraag van de lokale politie doen wij regelmatig samen acties. In dat geval houden wij natuurlijk plaatsen vrij om mensen op te sluiten, anders hebben die acties weinig zin.’

‘In het Schipperskwartier doen we twee, drie keer per jaar zo’n actie. Maar die gebeuren evengoed in Gent, bijvoorbeeld in de Brugse Poort, en in andere steden. Een paar weken geleden nog was er een actie in Kortrijk, op vraag van de lokale politie. In alle grote steden hebben wij verbindingsambtenaren die hiervoor met de lokale politie samenwerken.’

‘Soms komt de vraag voor een actie ook van ons. Als we bijvoorbeeld weten dat er een special flight naar Nigeria gepland staat en we doen in het Schipperskwartier een actie, weten we bijna zeker dat we daar altijd Nigerianen zonder papieren en met feiten van openbare orde zullen oppakken’, zegt De Vulder.

Timing

Dat dit oude geluidsfragment enkele dagen voor de verkiezingen wordt gelost in de Franstalige media, is opmerkelijk. De quotes stonden drie jaar geleden al letterlijk in Le Vif. Knack publiceerde hetzelfde nieuws toen ook al. Ook in de Gazet van Antwerpen zei De Wever in 2016 dat een razzia in het Schipperskwartier in overleg met de dienst Vreemdelingenzaken gebeurt.

Groen reageert verbolgen op de uitspraken van De Wever. ‘Het ware gelaat van Bart De Wever’, zegt voorzitster Meyrem Almaci op Twitter. ‘Zowel de inhoud als de woordkeuze van dit fragment zijn ronduit schokkend.’