‘Bij vijf bedrijven legionella aangetroffen, nog twee patiënten gemeld’
Legionella gevonden in UZ Gent. Foto: BELGA

Het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt dat er bij vijf bedrijven in de Gentse kanaalzone sporen van legionella werden gevonden. Bij twee andere bedrijven werd dan weer een ander type van de legionellabacterie aangetroffen. Toch blijft er onzekerheid over de bron van de uitbraak. Er hebben zich vandaag overigens nog twee patiënten in het ziekenhuis gemeld.

Het onderzoek naar de legionella-uitbraak spitste zich in eerste instantie toe op 17 bedrijven in de Gentse kanaalzone. Bij al die ondernemingen werd tussen 7 en 9 mei stalen afgenomen. Bij vijf bedrijven werd effectief legionella gevonden in de stalen, in variërende hoeveelheden. Bij drie bedrijven was dat relatief laag (10.000 tot 100.000 kolonievormende eenheden). Die bedrijven zijn volgens de woordvoerder van Agentschap Zorg en Gezondheid Joris Moonens een minder waarschijnlijke bron van besmetting. Bij twee andere bedrijven werden hogere waarden legionella gevonden. Daar was sprake van meer dan een miljoen kolonievormende eenheden. 

Bij tien bedrijven werden geen sporen van legionella gevonden, die kunnen dus niet de bron van de besmetting zijn. Bij twee andere bedrijven werd wel groei van legionellabacteriën gevonden, maar van een andere type dan waardoor mensen ziek werden.  

'We kunnen niet meteen conclusies trekken, we zullen alles moeten blijven onderzoeken', zegt Moonens. 'Zelfs al had een bedrijf een staalname met hoge waarden, dan wil dat niet zeggen dat daar de bron van de uitbraak te zoeken is. Maar het risico neemt wel toe.'

Moonens benadrukt dat alle 17 de bedrijven na de staalnames een desinfectie doorvoerden. 'Als een van die bedrijven de bron van besmetting was, is dat daarmee al gestopt.' Het Agentschap Zorg en Gezondheid contacteert de bedrijven wekelijks met de boodschap preventief te blijven ontsmetten. 

Twee nieuwe patiënten

Ook vandaag hebben zich nog twee nieuwe patiënten gemeld. Dat brengt het totaal voor de uitbraak op 23. De eerste patiënt werd al op 29 april opgenomen in het ziekenhuis. Er stierven al twee mensen door de besmetting, op 13 mei en op 15 mei. Op dit ogenblik verkeert niemand meer in levensgevaar. Enkele patiënten warden al uit het ziekenhuis ontslagen, acht verblijven op een gewone afdeling en vier mensen krijgen nog intensieve zorg.

Parket onderzoekt

Een negenkoppig team, aangevuld met heel wat staalnemers en laboratoriummedewerkers, houdt al wekenlang een race tegen de klok om zo snel mogelijk de bron van de besmetting op te sporen én te vernietigen. Het is niet zeker of die bron ooit gevonden zal worden, maar de onderzoekers kunnen het zoekgebied steeds preciezer in kaart brengen. Door te onderzoeken wanneer de patiënten precies ziek werden, kunnen ze nagaan in welke tijdsspanne de bron van de besmetting actief was. Ook het zoekgebied zelf werd bepaald op basis van de gegevens van de patiënten. 

Het parket van Oost-Vlaanderen startte vorige week een eigen onderzoek na het overlijden van de twee patiënten. ‘We willen op de hoogte gebracht worden van de resultaten van het onderzoek naar de bron, en nagaan of er eventueel strafbare feiten gebeurd zijn’, zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete. De gemeente Evergem en de stad Gent stelden zich toen ook burgerlijke partij in het onderzoek, zegt burgemeester van Evergem Joeri De Maertelaere. Ze deden dat om inzage te krijgen in het dossier en zo de volksgezondheid te kunnen verzekeren voor hun inwoners.