KV Mechelen vraagt vrijspraak: ‘Wij laten ons niet in rol van zondebok duwen’
Olivier Somers. Foto: Photo News

In de tweede dag van de tuchtzaak trokken de advocaten van KV Mechelen vooral de kaart van mogelijke procedurefouten. Het onderzoek is volgens hen onvolledig, partijdig, eenzijdig en onontvankelijk. De gevraagde sancties ongeldig, de club zelf was ‘niet op de hoogte’.

KV Mechelen en vier betrokken bestuurders (mede-aandeelhouder Olivier Somers, voorzitter Johan Timmermans, Stefaan Vanroy en financieel directeur Thierry Steemans) hebben zich vanochtend bij de KBVB verdedigd in de tuchtzaak wegens mogelijke matchfixing. In een lang pleidooi probeerde advocaat Joost Everaert van KV Mechelen aan te tonen dat er ‘geen overtuigende bewijzen’ zijn dat KV Mechelen bij de poging tot matchfixing betrokken is. Bijna uitsluitend wees hij, zoals verwacht, op een reeks mogelijke procedurefouten.

Geen gelijke wapens

Zoals verwacht opende hij met het bekende argument dat het recht op verdediging van KVM geschonden is. ‘KVM is nooit in verdenking gesteld. Daaruit concludeer ik dat er geen overtuigende aanwijzingen zijn dat KVM betrokken is bij matchfixing. De club is ook niet opgeroepen voor verhoor en kreeg geen inzage in het dossier’. KV Mechelen kan volgens de advocaat dus niet met gelijke wapens strijden en dus kan er volgens KV Mechelen dan ook geen sprake zijn van een ‘eerlijk proces’.

Maar dat is niet alles, de rist procedurefouten in de behandeling van de tuchtzaak is volgens KV Mechelen nog veel langer. Volgens Everaert is het tuchtdossier van de KBVB eenzijdig en onvolledig, zijn de controlerechten van KV Mechelen fundamenteel geschonden en riskeren de bewijzen in het tuchtdossier ongeldig te zijn. Verder maakt de afwezigheid van spelersmakelaar Veljkovic in het debat het verweer van KV Mechelen onmogelijk en is de voetbalbond volgens Everaert ‘geen onpartijdige instantie’.

Filters op telefoontaps

Volgens de advocaat van KVM hangt het tuchtdossier van de voetbalbond met haken en ogen aan elkaar. Hij gaf daarbij meermaals het voorbeeld van het aantal bestuurders (wat nog belangrijk kan worden, want volgens één omstreden interpretatie van het bondsreglement moet de helft van de bestuurders op de hoogte zijn om de club te kunnen bestraffen, red). ‘In het tuchtdossier is er sprake van 8 bestuursleden, terwijl het er 11 waren. En dat gewoon om te kunnen zeggen dat de helft van de bestuurders van KV Mechelen op de hoogte waren. Wat jammer genoeg in de pers ook zo is opgepikt.’

En wat met de telefoontaps, die een cruciaal onderdeel zijn van het tuchtdossier tegen KV Mechelen? Daar zijn volgens Everaert meerdere filters op gezet. Niet iedereen in het matchfixingdossier is afgeluisterd, niet alle gesprekken zijn opgenomen, er zijn samenvattingen van gemaakt en op de koop toe zijn er maar 35 stukken uit het strafdossier opgenomen in het tuchtdossier van de KBVB. Allemaal dingen die het voor de club onmogelijk maken te controleren of de telefoontaps de volledige waarheid weergeven.

Belangenvermenging?

‘En hoe is het mogelijk dat de onderzoekscoördinator (Ebe Verhaegen, red) werkt voor een revisor die op zijn beurt werkt voor KV Kortrijk (dat een klacht zou hebben overwogen/ ingediend tegen KVM bij de UEFA, red). Hoe komt het dat dit soort situaties (van mogelijke belangenvermenging, red) steeds opnieuw opduiken bij de voetbalbond?’, fulmineerde Everaert, verwijzend naar de eerdere wraking van de onderzoeksrechter Raskin in het strafdossier

Bovendien werd de huismakelaar van KV Mechelen en spilfiguur in het tuchtdossier, Dejan Veljkovic, niet gehoord door de voetbalbond. ‘Stel u voor dat zijn verklaringen uw beslissing zouden veranderen. Dan riskeert u niet alleen een sportieve chaos, maar ook een procedurele chaos en zou dat een slag in het gezicht zijn van het recht op de verdediging’, ging Everaert voort. Later gaat de advocaat van KV Mechelen daar verder op in. ‘Twee derden van de telefoontaps uit de bondsvordering heeft betrekking op Veljkovic. En mijnheer komt hier niet opdagen “omdat hij niet mag spreken”. Hoe kunnen we hier dan debatteren over die telefoontaps?’

Eupen-Moeskroen

Telefoontaps waarin Veljkovic - aldus Everaert – volgens het onderzoek niet altijd de waarheid spreekt. Zo vraagt hij zich af waarom er niet meer onderzoek is gedaan naar de match Eupen-Moeskroen. In diezelfde telefoontaps zegt Veljkovic bijvoorbeeld dat de keeper en de verdediging van Moeskroen geld hebben gekregen en dat Mogi Bayat alles heeft gedaan opdat Moeskroen in eerste klasse blijft, aldus de advocaat. ‘Maar alles wat Veljkovic zegt over Moeskroen werd opzijgeschoven. En alles wat Veljkovic zegt over KV Mechelen is dan wel waar?’, vraagt de advocaat zich hardop af.

En wat met het persoonlijke belang van Veljkovic, dat volgens Everaert sterk verschilt met dat van KV Mechelen. ‘Kan het niet zo zijn dat Veljkovic, die de club wegens zijn grote aantal spelers aan het buitenwerken was, op eigen houtje opnieuw een wit voetje bij KV Mechelen wilde krijgen? Achter de rug van KV Mechelen om?’

Een tweede advocaat van KV Mechelen vraagt de onontvankelijkheid van de tussenkomsten van Lokeren, Beerschot-Wilrijk en Tubize, Volgens hem kunnen ze geen actueel wettelijk belang aantonen. Waarna een derde advocaat van KV Mechelen, meester Declercq, nog een andere schuif met mogelijke procedurefouten opent, die eerder ook al in het kort geding bij de burgerlijke rechtbank naar voren werden gebracht. Namelijk dat de spoedprocedure niet voor zware inbreuken als matchfixing kan gebruikt worden. Het bondsreglement zou dat niet voorzien.

Vrijspraak voor de club én bestuurders?

Verder zou de bondsvordering te laat zijn ingesteld – dat zou volgens KV Mechelen op het einde van vorig seizoen moeten gebeurd zijn – waardoor de tuchtzaak en de gevraagde sanctie van degradatie dus onontvankelijk zouden zijn.

De gevraagde sanctie van degradatie is bovendien te zwaar en strookt volgens de advocaat niet met de indicatieve tabel die de KBVB daarvoor voorziet. En het bondsreglement voorziet volgens KV Mechelen evenmin in een uitzondering voor daden van matchfixing, zoals de KBVB beweert.

Ten slotte neemt Everaert opnieuw het woord en benadrukt hij nogmaals dat er geen bewijzen zijn dat de club KV Mechelen op de hoogte was van de poging tot omkoping. ‘Straffen kunnen enkel individueel opgelegd worden’, klinkt het. ‘Ik stel vast dat het tuchtdosier naar de club leeg is. Er is een totaal gebrek aan onderzoek naar de club. (…) Op basis van dat gebrek aan onderzoek vraag ik de vrijspraak voor de club.’

Diezelfde vrijspraak werd daarna in de namiddagzitting gevraagd door de advocaten van de betrokken bestuurders van KV Mechelen, die worden beschuldigd van matchfixing. Inclusief voor mede-eigenaar Olivier Somers van KV Mechelen, die tot op heden geen verklaringen aan de voetbalbond heeft afgelegd. 'Maar dat is geen schuldbekentenis', aldus zijn advocaat.