Hoe een arts slachtoffers seksueel geweld moet bijstaan
Themabeeld Foto: iStock/Getty Images

Vaak worstelen artsen met vragen als ze seksueel geweld vaststellen. Daarom is een Meldcode opgesteld over hoe ze slachtoffers kunnen bijstaan.

Artsen kunnen een bijdrage leveren in de strijd tegen seksueel geweld. Vaak zijn zij het aanspreekpunt van slachtoffers, of vangt een arts signalen op van seksueel geweld. Maar hoe moeten ze de slachtoffers bijstaan zonder hun deontologie uit het oog te verliezen? En wanneer rechtvaardigen signalen een ingrijpen van buitenaf?

De Meldcode Seksueel Geweld, die de Orde der Artsen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft uitgewerkt, moet een hulpmiddel zijn voor artsen die zulke vragen hebben. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe een zorgverlener in gevallen van seksueel geweld kan handelen. Ook bij twijfel worden een aantal mogelijke stappen opgesomd.

Het doel is dat meer zorgverleners slachtoffers helpen binnen de grenzen van hun deontologie en niet zwijgen uit vrees om deontologische regels te overtreden. Ook bij twijfel worden een aantal mogelijke stappen opgesomd.

‘Als hulpverlener is het onze taak mensen te beschermen, ook als personen zelf niet in staat zijn om hulp te vragen’, zegt Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde der Artsen. ‘De arts moet daarom zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en met respect voor de medische deontologie bijdragen aan de strijd tegen seksueel geweld.’