N-VA: ‘Minderheidsregering minacht met grondwetsartikels parlement en kiezer’
Foto: Photo News

‘Hallucinant’ noemt N-VA de keuze van de grondwetsartikels die in de volgende legislatuur gewijzigd kunnen worden. ‘Nu doet het parlement er plots niet meer toe voor de restregering in lopende zaken’, reageert Kamerfractieleider Peter De Roover.

‘Het is hallucinant hoe sterk de minderheidsregering hier ingaat tegen de volksvertegenwoordigers, zelfs van de eigen partijen’, zegt Peter De Roover over de lijst van 11 grondwetsartikelen die voor herziening vatbaar worden. De federale regering heeft daarin geen enkel grondwetsartikel gelaten ‘dat communautaire risico’s inhoudt’, aldus premier Michel.

Voor De Roover roept het ernstige politiek-deontologische vragen op dat een regering in lopende zaken meerderheden in Kamer en Senaat nog kan blokkeren. Er worden immers voor 5 jaar een heel aantal hervormingen tegengehouden, benadrukt De Roover. ‘Bovendien kan de kiezer zich in 2019 niet meer voluit uitspreken over een aantal belangrijke thema’s. Onbegrijpelijk dat CD&V- en Open VLD-ministers hierin zijn meegegaan.‘

‘Voor het Marrakesh-pact was een draagvlak in het parlement belangrijker dan een akkoord in een regering in volle werking, voor de Grondwet doet het parlement er plots niet meer toe voor de restregering in lopende zaken’, besluit De Roover.