Zwitsers stemmen zondag over wapenwet
Zwitserland stemt zondag over de verkoop van semi-automatische wapens. Foto: AFP

In Zwitserland is er zondag 19 mei een referendum over een aanscherping van de regels voor wapenbezit. De stemming lijkt ook een symbolische keuze voor of tegen Europa.

Het bezit van vuurwapens is in Zwitserland vrijwel onomstreden. Dit komt mede door de sterk ingeburgerde traditie van schietsporten en het relatief lage aantal schietincidenten. Toch houden de Zwitsers zondag een referendum over dit thema. Ze stemmen dan voor of tegen het verbod op de verkoop van semi-automatische wapens.

Het referendum is een gevolg van de in 2017 aangescherpte Europese wapenwetgeving om het verkrijgen van vuurwapens voor aanslagen te bemoeilijken. Hoewel Zwitserland geen lid is van de Europese Unie, dient het de wapenwetgeving wel over te nemen. Doet het dit niet, dan zouden de Zwitsers de Schengenzone in principe moeten verlaten. Dat levert vooral omvangrijke problemen op voor de 300.000 forensen die er dagelijks de grens oversteken.

Willem Tell

Het aanscherpen van de wapenwetgeving lijkt in Zwitserland niet te draaien over de vraag of het verbod op semi-automatische wapens meer veiligheid oplevert. Een dergelijk verbod zal in de praktijk niet bijster veel verschil maken. Voorstanders zullen vooral gaan stemmen om te voorkomen dat Zwitserland de Schengenzone moet verlaten. Tegenstanders willen met hun stem juist hun ongenoegen uiten over de Brusselse inmenging in hun land. Zij maken graag een parallel met de volksheld Willem Tell, de scherpschutter die zes eeuwen geleden ook wars was van politieke autoriteit.

Uit een peiling van het dagblad 20 Minuten blijkt dat 56 procent van de kiezers voor de verstrenging van de wapenwet zal stemmen. In een vorig referendum om de wapenwet aan te scherpen, in 2011, stemde 56 procent tegen de voorgestelde aanpassing.

Folklore

Cijfers uit 2017 leren dat ruim een kwart van de Zwitsers toen een geregistreerd vuurwapen in bezit had (Small Arms Survey). Ter vergelijking: dat is twee keer zoveel als in België. Het bezit van deze wapens is vooral ingeburgerd doordat dienstplichtigen, mannen tussen 18 en 34 jaar, hun wapen mee naar huis mogen nemen en later kunnen behouden. Bovendien is ook de schietsport een sterk ingeworteld cultureel begrip. Zo doen jaarlijks 4.000 kinderen tussen 12 en 16 jaar mee aan het folkloristische Knabenschiessen in Zürich.

Ondanks het grootschalige wapenbezit zijn er - in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten - relatief weinig schietincidenten in Zwitserland. De laatste grootschalige schietpartij dateert uit 2001, toen een man in het regioparlement in Zug 14 dodelijke slachtoffers maakte. Zwitsers mogen hun wapen niet in het openbaar dragen en ook voor het vervoer ervan gelden strenge regels.