Antwerpse haven breidt uit, Doel blijft bestaan
Foto: Katrijn Van Giel

De Vlaamse regering heeft voor de uitbreiding van de Antwerpse haven definitief gekozen voor een beperkt nieuw dok. Het polderdorp Doel kan in het scenario blijven bestaan.

Het besluit van de Vlaamse regering biedt de haven een bijkomende capaciteit voor ongeveer zeven miljoen containers. Maar omdat de extra containercapaciteit vooral gerealiseerd wordt via inbreiding van bestaande dokken, aangevuld met een beperkt nieuw dok, ontstaan er nieuwe toekomstperspectieven voor Doel.

Hoe die toekomst er kan uitzien, is niet bekend. Het is niet de bedoeling om er opnieuw een volwaardig bewoond dorp van te maken. Een extern onderzoeks- en ontwerpbureau gaat een toekomstvisie uittekenen voor het gedoemd gewaande polderdorp.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts is opgetogen. ‘Niet zo lang geleden leek het alsof je in Vlaanderen geen twee stenen meer op elkaar kon krijgen. Na onder andere Oosterweel bewijzen we nu nog eens dat het wél kan, omdat we het conflictmodel van het verleden hebben ingeruild voor een overlegmodel. We doen zelfs wat niemand nog had verwacht: Doel weer toekomst geven.’

Kansen voor de haven

De Antwerpse haven boekt al zes jaar op rij recordresultaten. Er zijn dus steeds meer containers die moeten worden in- en uitgeladen, waardoor er nog nauwelijks dokken vrij zijn. De Antwerpse havengemeenschap vraagt daarom al jaren een nieuw dok, zodat de haven kan blijven groeien.

Die groeikansen komen er nu. Er komt binnen de haven plaats voor vier miljoen extra containers dankzij onder meer de uitbreiding van de Noordzeeterminal, een nieuwe terminal op het te dempen Noordelijk Insteekdok, en een nieuwe terminal aan het Waaslandkanaal ten westen van de Kieldrechtsluis. Aanvullend wordt er capaciteit gecreëerd voor nog eens 3,2 miljoen containers door een beperkt nieuw dok, dat alleen langs de zuidzijde ontwikkeld wordt.

‘We zetten een grote stap in het belangrijke dossier van de uitbreiding van de Antwerpse haven, de tweede grootste haven in Europa’, zegt Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V). ‘Circa 6,5 procent van de werkende Vlamingen en ongeveer 3,5 procent van de werkende Belgen heeft een job dankzij deze haven. Die wordt meer dan ooit de economische motor van Vlaanderen. Nu moet op korte termijn werk gemaakt worden van de modal shift: het aandeel van het spoorvervoer moet verdubbelen naar 15 procent en de binnenscheepvaart brengen we van 37 naar 42 procent. We spelen ook een voortrekkersrol op innovatief gebied, het nieuwe getijdendok zal volledig voorzien worden van walstroom. Alleen de haven van LA doet ons dit na.’

Start in 2021

Het gaat om een ‘voorkeursbesluit’ van de Vlaamse regering. ‘We maken hier een duidelijke keuze’, zegt Van den Heuvel. ‘Vanaf begin juni tot midden augustus komt er een openbaar onderzoek in Antwerpen, Stabroek, Zwijndrecht, Beveren en Sint-Gillis-Waas. Burgers en organisaties kunnen dan nog opmerkingen geven en voorstellen doen voor de uitwerking van het plan. Daarna worden die opmerkingen verwerkt en kunnen we de beslissing officieel vaststellen. De uitbreiding zal wellicht vanaf 2021 van start gaan.’