Legionella in Evergem

De legionellabacterie groeit trager dan andere bacteriën. rr

Waren we voorbereid op legionella?

Konden we meer doen dan we gedaan hebben om legionella te vermijden? Kunnen we eigenlijk veel doen?

De podcasts van De Standaard