Het naakte lijf van Vlaanderen

Met twee nieuwe tools gaat vanaf vandaag het Vlaamse landschap open. De tools, ‘skyview’ en ‘hillshade’, zijn uiterst gedetailleerde oppervlaktekaarten van Vlaanderen, in hoge resolutie. Ze tonen de ‘naakte’ Vlaamse bodem zonder bebouwing of vegetatie, in al zijn hoogteverschillen. Dat laat toe om het land nauwkeurig te bestuderen, en te vergelijken met een gevarieerd aanbod van oude kaartensets en luchtbeelden. Nooit eerder kon het publiek Vlaanderen zozeer in detail zien.