Fiscus zet vergissing in Tax-on-web recht
Tax-on-web maakt het mogelijk om de aangifte elektronisch in te dienen. Foto: Photo News

De fiscus heeft een fout in Tax-on-web gecorrigeerd. Er was een verkeerd maximumbedrag geprogrammeerd voor de dividendvrijstelling.

De fiscus had in Tax-on-web een vergissing gemaakt over de nieuwe dividendvrijstelling. Dat fiscaal voordeel beleeft dit jaar zijn debuut. Belastingbetalers dienen in hun aangifte het bedrag te vermelden dat ze aan roerende voorheffing op dividenden hebben betaald, met een plafond tot 192 euro. Maar in het Tax-on-webprogramma was dat plafond per ongeluk op 640 euro gelegd. Dat is het bedrag van de dividenden waarop de roerende voorheffing betaald is.

De FOD Financiën zegt in een reactie dat de vergissing is intussen rechtgezet. Wie de afgelopen dagen toch al zijn aangifte heeft ingediend met een bedrag dat hoger is dan 192 euro, hoeft niets te doen. De fiscus zal de correctie zelf uitvoeren. Wie het per se wil, kan de aangifte ook zelf corrigeren. Belastingplichtigen kunnen één maal een wijziging aanbrengen in een al ingediende aangifte.

Verwarrend is dat in de tekst van de aangifte zelf het bedrag van 192 euro niet wordt vermeld, maar dat van 640 euro wel. Het nieuwe fiscale voordeel bezorgt beleggers heel wat hoofdbrekens. Banken maken er geen fiscale fiches voor op. Het voordeel wordt dus niet op voorhand ingevuld in de aangifte, en wie er recht op heeft, moet zelf in zijn archieven duiken om erachter te komen hoeveel roerende voorheffing er is betaald. Het voordeel geldt bovendien alleen voor individuele aandelen, niet voor fondsen.

Eerder deze maand bleek dat er ook in één van de rekenwizards van Tax-on-web een verkeerd bedrag was geprogrammeerd. Daar ging het over de reiskostenvergoeding.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig