Sociaal akkoord bij Skeyes brengt geen sociale rust
Themabeeld Foto: ISOPIX

De directie van luchtverkeersleider Skeyes laat weten dat er een sociaal akkoord is. Maar enkel de socialistische vakbond gaf groen licht. Of er acties komen, is onduidelijk. ACV roept de luchtverkeersleiders op om de kalmte te bewaren.

Is het sociaal conflict bij Skeyes voorbij? Vandaag bereikte de directie een akkoord met de socialistische vakbond ACOD. De twee andere vakbonden, het christelijke ACV Transcom en het liberale VSOA, keurden het voorstel niet goed.

De vraag is dan ook of de andere vakbonden zich bij het akkoord zullen neerleggen. De eerste signalen bij de luchtverkeersleiders zijn alvast niet positief. ‘Dit akkoord wordt niet gedragen door het personeel. Het biedt geen oplossingen voor de problemen', zegt een luchtverkeersleider die lid is van de Gilde. 'De laatste sprankel hoop is nu weg. De laatste restanten goodwill zijn vervlogen. Er zal nu vermoedelijk besproken worden of er acties volgen.’

Zowel de christelijke als de liberale vakbond kondigden aan de achterban te consulteren. 'ACV-Transcom roept zijn leden op om de kalmte te bewaren en het syndicaal comité toe te laten volgende week de situatie te kunnen evalueren', zegt de christelijke vakbond in een persbericht.

Als het toch tot verdere actie komt, zou dat de directie duur te staan kunnen komen. Met dit akkoord trok ze immers al de geldbuidel open om de sociale vrede af te kopen. Als die er niet komt, en misnoegde luchtvaartmaatschappijen blijven claims indienen, dan betaalt Skeyes dus twee keer.  'Ik ga ervan uit dat we de sociale dialoog verderzetten, en dat er verder gediscussieerd wordt', zegt Bart Neyens van het ACOD. 'We hebben al drie data geprikt, met ook de andere vakbonden. Ik ga ervan uit dat ook zij het klimaat sereen houden.'

Zo denkt ook de directie erover. 'We gaan ervan uit dat iedereen het bereikte akkoord respecteert', stelt Dominique Dehaene, woordvoerder van Skeyes.

Wantrouwen

De directie heeft aan de steun van één vakbond voldoende om het akkoord aan te nemen. Dat verzekert immers de nodige tweederdemeerderheid in het paritair comité.

Neyens vindt het verdedigbaar dat zijn vakbond als enige instemt. 'Ook bij de andere vakbonden was er geen enkel principieel bezwaar. Vandaag werd er geen enkel punt meer op tafel gelegd.'

De twee andere vakbonden zijn erg terughoudend omdat ze de directie wantrouwen. Het akkoord voorziet in bijkomende financiële tegemoetkomingen en arbeidsduurvermindering, maar verschillende luchtverkeersleiders vrezen dat het personeelstekort blijft. 'Er is geen oplossing voor de werkdruk of de balans tussen werk en privéleven', zegt Lennert Mervilde van VSOA. 'We denken ook dat er niet genoeg garanties zijn dat de tekorten voldoende worden aangepakt om beperkingen of sluitingen van het luchtruim te kunnen vermijden.' Volgens Neyens wordt dat probleem ook zonder akkoord niet opgelost.

Volgens Kurt Callaerts (ACV-Transcom) zijn er te veel zaken die 'niet uitgewerkt of onduidelijk zijn, en dit in toch een erg veiligheidskritische omgeving'. 'Er zijn geen garanties naar afdoende rust en recuperatie. Er wordt geen rekening gehouden met een degelijk work-lifebalans. Enkel de continuïteit is prioriteit, ten koste van veiligheid van werknemers en het vliegverkeer.'

Niet de eerste keer

Op 22 maart werd al eens eerder een voorakkoord aangekondigd met het ACOD, maar enkele uren daarna liet ACV-Transcom weten dat het toch nog acties zou voeren. Uiteindelijk waren er twee bemiddelaars nodig om het conflict te ontwarren. 

Ook in 2016 sloot de directie een akkoord met enkel de socialistische vakbond. De luchtverkeersleiders waren daarover zo verbouwereerd dat een aantal niet meer in staat was om te werken, en er geen luchtverkeer meer mogelijk was.

Arbeidsduurvermindering

Het akkoord regelt volgens de directie van skeyes onder meer de werkzaamheden en de nachtdiensten binnen Canac (het luchtverkeersleidingscentrum in Steenokkerzeel) en op de verkeerstorens van de luchthavens. Het voorziet een rist tegemoetkomingen aan de luchtverkeersleiders. Zo wordt de arbeidsduur verminderd van 35 naar 32 uur in Zaventem, en naar 30 uur in Luik. In ruil moeten er wel een minimum aantal nachten per jaar gewerkt worden. In Luik ligt het aantal nachtdiensten dubbel zo hoog. De nachtdiensten worden ingekort van 10 naar 8 uur.

Er komt ook een stand-by-regeling voor de nachtdiensten, en de premie wordt aangepast.

Volgens de directie kost het akkoord 25.000 euro per luchtverkeersleider per jaar. 'Dat is niet onoverkomelijk', zegt Neyens. 'We proberen redelijk te zijn. We willen ook geen akkoord waardoor Skeyes failliet zou gaan, of in de rode cijfers zou duiken. Vergeet niet dat een paar dagen lang acties minstens hetzelfde zouden kosten.'