Bourgeois verwerpt Europese klimaatambitie Michel
Charles Michel en Geert Bourgeois Foto: BELGA
Charles Michel steunt met acht Europese collega’s de ambitie om de EU in 2050 klimaatneutraal te maken. Hij schroeft zo de Belgische ambities op, tot groot ongenoegen van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

De leiders van Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Spanje, Portugal, Zweden, Denemarken en Letland vinden dat de strijd tegen de klimaatverandering een hoeksteen moet zijn van de Europese prioriteiten voor de periode 2019-2024. Op de informele Europese top in Sibiu legden ze een nota op tafel waarin ze ervoor pleiten dat Europa uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wordt, zoals de Europese Commissie voorstelt.

Ook Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, schuift de uitbouw van een ‘groene toekomst’ naar voren als een prioriteit. Maar de negen, die zowel tot rechtse als linkse partijen behoren, willen de ambities aanscherpen met het oog op de Europese top in juni, waar de strategische agenda voor de volgende vijf jaar vastgelegd zal worden. Ze hadden op het schilderachtige marktplein van de Roemeense stad een korte ontmoeting met enkele klimaatactivistes, onder wie  Anuna De Wever. Zij vroegen de politici om druk uit te oefenen op de Duitse kanselier Angela Merkel, die voorlopig aan de kant blijft.

Maar het initiatief van Charles Michel viel slecht bij Geert Bourgeois, de Vlaamse minister-president die ook N-VA-lijsttrekker is bij de Europese verkiezingen: ‘Het is niet aan een regering in lopende zaken om toekomstige regeringen te binden met zware engagementen met zware budgettaire gevolgen, laat staan zonder enig overleg met de belangrijkste deelstaat. Daarenboven is de premier in elk geval niet gemandateerd. Zo’n mandaat moet verleend worden door de coördinatievergadering van het directoraat-generaal Europese zaken, wat in deze niet het geval is.’

Michel was niet onder de indruk. Hij zegt dat hij de steun geniet van zijn regering én het parlement, dat eind vorig jaar na het vertrek van de N-VA uit de regering een resolutie goedkeurde die opriep tot meer klimaatambitie. Michel maakte zijn acht collega’s in een aparte brief duidelijk dat België met een regering in lopende zaken geen juridisch bindende engagementen kan aangaan – dat is voor de volgende regionale en federale regeringen. ‘En Bourgeois is goed geïnformeerd over het proces. Hij weet zeer goed dat bij de volgende vergaderingen over het klimaat de nodige coördinatie zal plaatsvinden.’

Groene technologie

Het komt Michel kort voor de verkiezingen goed uit dat hij zich in Franstalig België kan profileren in de campagne tegen Ecolo, dat het in de peilingen zeer goed doet: ‘Wat voor mij telt, zijn meer jobs in België en Europa. Een Europese ‘‘green deal’’ is cruciaal voor innovatie, bedrijfsinvesteringen en jobcreatie.’

Dat is ook de reden waarom de Nederlandse liberale premier Mark Rutte meedoet, terwijl zijn partij veel terughoudender is. ‘De transitie zal belangrijke kansen opleveren voor onze bedrijven om een modernisering te leiden, zodat ze wereldleiders worden inzake groene technologie’, schrijven de negen. De Europese Investeringsbank moet groene  investeringen ondersteunen’ Met de protesten van de gele hesjes in het achterhoofd, benadrukken ze ook dat zo’n  beleid sociaal fair moet zijn voor iedereen.