'Verbied het oplaten van ballonnen'
Foto: rr
Na Nederland zet nu ook Vlaanderen stappen om het oplaten van ballonnen te verbieden. Concreet maakt minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V) het gemeenten makkelijker dit verbod in hun politiereglement op te nemen.

Milieuexperts pleiten al lang voor een verbod op het oplaten van ballonnen. Een groot deel eindigt als zwerfvuil en vervuilt de natuur maar ook de zee met plastic, dat er jaren over doet om af te breken.

Volgens minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel is er ook in Vlaanderen 'een draagvlak' voor zo’n verbod. Hij acht het 'haalbaar om het moedwillig oplaten van ballonnen te verbieden'.

Daarom wordt in het nieuwe Vlaamse modelpolitiereglement - waar de meeste Vlaamse gemeenten hun eigen gemeentelijk politiereglement op baseren - regelgeving opgenomen die gemeenten kunnen gebruiken om het oplaten van ballonnen te verbieden, of te eisen dat er minstens op voorhand toestemming wordt gevraagd.

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM - die werkt rond het verminderen van het zwerfvuil - is als expert betrokken bij de opmaak van deze regelgeving.

Doordat gemeenten deze reglementering nu van de Vlaamse overheid standaard krijgen aangeboden, hopen experts dat veel meer Vlaamse gemeenten zo’n verbod invoeren. Want op dit moment heeft slechts een handvol Vlaamse gemeenten - waaronder de Antwerpse randgemeente Edegem - op eigen initiatief een verbod op het oplaten van ballonnen uitgevaardigd.

In Nederland - waar per jaar ongeveer 1 miljoen ballonnen de lucht in gingen - is het al in meer dan 60 gemeenten verboden om ballonnen op te laten, bijvoorbeeld bij een huwelijk, een plechtige gelegenheid, of in het kader van een ballonwedstrijd.
Voor alle duidelijkheid: enkel het 'moedwillig' oplaten van ballonnen wordt verboden. Een kind dat per ongeluk een ballon loslaat waarna de wind ermee aan de haal gaat, hoeft geen sanctie te vrezen.

Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) toonde zich al een voorstander van het verbod op ballonnen. En in haar eigen actieplan rond het tegengaan van zwerfvuil in zee pleitte de Vlaamse overheid eveneens voor het 'verminderen van de impact van ballonnen op het marien zwerfvuil.' Dat is allerlei afval dat in het zeewater wordt teruggevonden.

Volgens een Nederlandse studie komt ongeveer 23 procent van alle opgelaten ballonnen uiteindelijk in het zeewater terecht. 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig