‘De goede leraren moeten nu voor grotere klassen staan’
‘Goede leerkrachten mogen niet gedemotiveerd raken door enkele collega’s die hun werk niet aankunnen’ Foto: An Nelissen

Schooldirecteuren zijn vrijwel machteloos om slecht functionerende leraren te ontslaan. De Vlaamse onderwijskoepels ijveren samen al jaren voor meer mogelijkheden. ‘Onze vraag is vooral een pleidooi voor alle goede leerkrachten.’

De Vlaamse onderwijskoepels ondertekenden vorig jaar een nieuwe cao. Belangrijke voorwaarde hierbij was voor hen dat het evaluatiesysteem op de schop zou gaan. Voor schooldirecteuren blijkt het namelijk in de praktijk enorm lastig om benoemde leraren te ontslaan als deze ondermaats blijven presteren. Evaluatieprocedures zijn omslachtig en vragen veel tijd. Volgens Patriek Delbaere van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) hebben vooral de vakbonden het moeilijk met de gevraagde aanpassingen.

‘Bij slecht functioneren van leerkrachten is de enige manier om hen te ontslaan een tuchtprocedure of een evaluatieproces. Voor het eerste moet er een zware beroepsfout zijn vastgesteld, dat gebeurt zelden. Na een negatieve evaluatie gaan er minimaal twaalf maanden voorbij voordat een volgende evaluatie mag volgen. Het effect hiervan blijkt zeer beperkt,’ aldus Delbaere. In 2016 werden 33 vastbenoemde leraren ontslagen. De beroepsgroep telde dat jaar 112.247 vastbenoemde leerkrachten.

Goede leerkrachten

Delbaere benadrukt dat zijn pleidooi aansluit bij alle aandacht die er is voor kwaliteit in het onderwijs. “Als er mensen voor de klas staan die dat structureel niet bieden, dan moeten we ook over maatregelen beschikken om dat te corrigeren. We willen hen in eerste instantie beter laten functioneren, ontslag is pas een laatste middel. Goede leerkrachten mogen niet worden gedemotiveerd door enkele collega’s die hun werk niet aankunnen. Of erger nog, zij moeten hen vaak noodgedwongen vervangen en voor grotere klassen staan. Onze vraag is vooral een pleidooi voor alle goede leerkrachten.’

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap onderschrijft eveneens het verzoek om de termijn voor een volgende evaluatie van ondermaats functionerende leraren sterk te verkorten. ‘Tijdens de cao-onderhandelingen van vorig jaar hebben we met de verschillende onderwijskoepels die vraag gezamenlijk op tafel gelegd. Als tegenhanger in dit dossier werd alvast ingestemd met een snellere vaste benoeming voor leerkrachten. Vandaar de legitieme vraag dat ook de evaluatietermijn zal worden aangepast,’ reageert afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck.

Ook Katholiek Onderwijs wil af van de omslachtige procedures en stelde vier maatregelen voor om directies en schoolbesturen meer slagkracht te geven.