Staking cipiers goed opgevolgd: ‘Wat Geens beweert, komt niet overeen met realiteit’
Stakende cipiers voor de gevangenis van Vorst (archiefbeeld) Foto: Photo News
De stakingsactie in de Vlaamse gevangenissen wordt goed opgevolgd, zo meldt het gevangeniswezen dinsdagochtend. In twaalf Vlaamse gevangenissen daagde minder dan de helft van het geüniformeerd personeel op bij de ochtendshift. In vijf gevangenissen en Sint-Gillis in Brussel daagde zelfs minder dan een kwart op, blijkt uit de eerste cijfers. Er zijn 64 politieagenten aanwezig om taken over te nemen.

'Er zijn verschillende inrichtingen waar minder dan de helft van de cipiers aanwezig is. De actie in Vlaanderen wordt opgevolgd', zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver.

De hinder is het grootst in Dendermonde, Hasselt, de twee Leuvense gevangenissen, Oudenaarde en Sint-Gillis. In Dendermonde is maar 12,5 procent van de cipiers aanwezig tijdens de ochtendshift. In Leuven Centraal is dat 14,7 procent en in Hasselt 15,5 procent. 

Ook Gino Hoppe van de socialistische vakbond ACOD spreekt dinsdagochtend van een succes. 'Uit cijfers die ik heb ontvangen, blijkt dat de actie zoals verwacht goed wordt opgevolgd’, zegt Hoppe. ‘In Brussel is maar 7 of 8 procent komen opdagen, in Brugge is meer dan 90 procent van het dagpersoneel niet aan het werk.’

De misnoegdheid is dan ook groot, zegt Hoppe. ‘We hebben een evaluatie gedaan van vijf jaar Geens, en daaruit blijkt dat wat de minister beweert, niet overeenkomt met de realiteit.’ De vakbonden willen met de actie dan ook een sterk signaal geven dat de minister van Justitie in de volgende legislatuur de zaken anders aanpakt.

Personeelstekort

Ook klaagt Hoppe de onveiligheid in de gevangenissen aan. ‘Ik veronderstel dat de man in de straat ervan uitgaat dat de gevangenissen veilig zijn en dat wie daar binnen zit niet naar buiten kan. Maar in sommige gevangenissen laat de beveiliging te wensen over’, zegt de vakbondsman.

De vakbonden klagen onder meer het personeelstekort aan en de achterstand van de op te nemen vakantiedagen. De staking bij de gevangenissen begon maandagavond om tien uur en duurt tot woensdagavond tien uur.

Geens betreurt staking

In een schriftelijke reactie zegt minister Geens de acties van de bonden te betreuren. ‘Tijdens deze legislatuur zijn de besparingen op aanwervingen teruggedraaid en is er blijvend gerekruteerd’, benadrukt hij.

Tegelijk is volgens de minister het budget voor het gevangeniswezen stabiel gebleven op 560 miljoen euro en zijn er heel wat maatregelen genomen om de overbevolking terug te dringen. Tijdens de legislatuur was er een ‘duurzame daling’ van 1.300 gedetineerden, onder meer door geïnterneerden te laten uitstromen naar forensisch psychiatrische centra en veroordeelden zonder verblijfspapieren vervroegd naar hun land van herkomst terug te sturen.

Geens vermeldt ook nog dat de wet die de minimale dienstverlening invoert op 11 april in het Staatsblad is verschenen. Tegen 1 oktober moet elke gevangenis - en dit in overleg met de vakbonden - een specifiek plan opstellen.