Nieuwe cijfers: beton wint, bos verliest in Vlaanderen
Foto: Jimmy Kets

De bebouwing gaat fluks door. Het bos boet in. Dat leren de jongste statistieken over bodemgebruik.

In Vlaanderen is aardig wat afgebouwd de jongste decennia. Uit de jongste cijfers van het Belgische bureau voor statistiek (Statbel) over het bodemgebruik blijkt dat er tussen 1985 en vorig jaar meer dan 120.500 hectare bebouwde grond is bijgekomen, dat is een toename met bijna de helft. Binnen die bebouwing neemt woongebied veruit de grootste hap: de woonpercelen zijn met meer dan 71.000 hectaren gegroeid, of een toename van bijna 75 procent. Op een totale landoppervlakte van ongeveer 1,3 miljoen hectare is 26 procent bebouwd.

In het verliezende kamp zit het bos, dat er jaar na jaar op achteruitgaat, alle mooie beleidsbeloften ten spijt. Sinds 1985 heeft Vlaanderen bijna 2.700 hectare bos moeten prijsgeven of een afname met 2,4 procent. De belofte uit het Vlaamse Structuurplan van 1997 dat er 10.000 hectare bij zou komen, is dode letter gebleven.

De oppervlakte landbouwgrond gaat er ook op achteruit maar in verhouding houdt ze meer stand dan het bos: ze boet iets meer dan 1.100 hectare in, of 0,2 procent.

Nieuwe wegen en bebouwing

In de recentste periode gaat de bebouwing door, zij het minder uitgesproken. Tussen 2017 en 2018 neemt ze nog toe met bijna 13.000 hectare of 3,5 procent. Maar voor het woongebied blijft het in die tijdspanne bij een bescheiden groei van net geen procent.

Een opvallende stijger in de categorie bebouwde grond is ‘vervoer en telecommunicatie’. Daar zitten nieuwe wegen in. Sinds 1985 zijn die met een vijfde toegenomen. Alleen al tussen 2017 en 2018 kwam er nog net geen 10 procent bij.

Betonstop

De evoluties staan haaks op waar de overheid heen wil. Met de zogeheten ‘betonstop’ uit het Beleidsplan Ruimte (de opvolger van het Structuurplan) wilde Vlaanderen de oprukkende bebouwing en verharding net een halt toeroepen. Die houdt in dat er tegen 2040 geen open ruimte meer aangesneden mag worden.

Maar de Vlaamse regering kreeg de maatregelen wegens juridische leemtes niet rond en schoof de hete aardappel in maart door naar de volgende regering. De al lang aanslepende bescherming van de zonevreemde bossen schoof mee door.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig