De Wever pleit in nieuw boek voor burgerschapsexamen én 'eed van trouw'
Bart De Wever (N-VA) Foto: BELGAONTHESPOT

Bart De Wever stelde vanmorgen zijn nieuwe boek ‘Over identiteit’ voor. ‘Dit boek is een antwoord op hen die identiteit verabsoluteren. Dat geeft aanleiding tot een gevaarlijk soort politiek denken. Je ziet dat oprukken in Europa.’

De Wever heeft het in zijn nieuwe boek over de toegang tot burgerschap, de Vlaamse en de Europese identiteit, de strijd voor het voortbestaan van de moderniteit en de leidcultuur. Een van zijn concrete voorstellen: het burgerschap aan een nieuwkomer pas toekennen na een burgerschapsexamen en een officiële plechtigheid, een viering. Hij ziet ook wel iets in een 'pledge of allegiance.’ Een verwijzing naar het Amerikaanse gebruik om op geregelde tijdstippen een 'pledge of allegiance', een eed van trouw, aan de Amerikaanse vlag te citeren. 

Zijn boek is naar eigen zeggen een didactisch boek, voor de partijleden én de partij-elite, zelfs voor het onderwijs. 'Ik hoop dat de elite binnen de partij mijn boek leest en dat het stroomlijnt wat we vertellen.' Het boek vormt dé basis zijn van de N-VA-ideologie. 'Het moet ook duidelijk maken dat er meer dan ooit een Chinese muur staat tussen N-VA en Vlaams Belang', zei hij. 'Ik verdedig het standpunt dat de radicale islam een hedendaags systeem is, een reactie op onze moderniteit. Het is geen historisch gegeven en we hebben een kans om die radicale islam te verslaan. Ik daag extreemrechts uit om te vertellen wat zij daar tegenover plaatsen. Als ze de islam in zijn geheel willen verbieden, moeten ze dat uitspreken.'

De Wever schrijft in zijn 150 pagina's hoe hij de strijd voor de moderniteit ziet verlopen. ‘Binnen de Europese context manifesteert zich dat het meest pertinent in de groeiende confrontatie met de politieke islam.’ Om die strijd aan te gaan, pleit hij voor een definitie van onze eigen identiteit. De verlichtingswaarden vormen daarvoor de basis. 'Er zijn wel degelijk culturele normen waarvan wij mogen eisen dat iedereen zich eraan conformeert', klinkt het in zijn boek. Niet alles staat in wetten. ‘We hebben bijvoorbeeld geen behoefte aan een wet die stipuleert wie er in welke context een hand moet schudden of mag weigeren. Het neemt niet weg dat we ook dergelijke particuliere culturele gebruiken wel degelijk als dwingend kunnen beschouwen in een sociale context.’

Geen hoofddoek in publieksfunctie

De N-VA-voorzitter pleit andermaal voor een leidcultuur. ‘Die leidt, maar dwingt niet. Geen enkel individu kan of mag worden gedwongen zich volledig akkoord te verklaren met de principes van de verlichting, noch met de heersende interpretatie daarvan in de samenleving. Maar men moet wel aanvaarden dat de leidcultuur wordt vooropgesteld als uitgangspunt voor de organisatie van onze publieke cultuur.’

Vanuit die gedachte maakt De Wever de brug naar het hoofddoekenverbod in publieke functies. ‘Als de overheid bijvoorbeeld een uitzondering maakt voor moslima’s en hen een hoofddoek laat dragen in publieksfuncties, dan zendt ze daarmee ook de boodschap uit dat ze ervan uitgaat dat een echte moslima wellicht altijd een hoofddoek zal willen dragen. Ongewild wordt de overheid zo partner van degenen binnen een overtuiging of religie die iedereen strikt binnen de leer willen houden en geen vernieuwing of nieuwlichterij wensen.’

De Wever besluit zijn boek met de overtuiging dat een collectieve identiteit onontbeerlijk is om ons maximaal te ontplooien, maar ook om solidariteit te organiseren. Die identiteit is de jongste decennia volgens hem afgebroken door een intellectueel klimaat van 'postmoderne zelfdestructie, met nodeloze zelfschaamte en cultuurrelativisme tot gevolg'. ‘Ik geloof dat Europa trots moet zijn op de manier waarop de verlichtingswaarden vandaag gestalte geven aan de identiteit van de gemeenschappen die het continent bewonen. Nooit was er meer vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Wij moeten voluit durven te kiezen voor de positieve kracht van een gezonde, inclusieve identiteit met een verlichte leidcultuur als broncode.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig