Vluchtelingen vertellen hun verhaal in bussen, trams en schuilhokjes
Syrische vluchtelingen ontschepen in Griekenland (Geen beeld uit deze campagne) Foto: reuters

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) geeft via de campagne ‘Integratie: vluchtelingen aan het woord’ vluchtelingen een platform en maakt ze zichtbaar op bussen, trams en bushokjes in heel België.

De campagne van de VN geeft een platform aan vijftien vluchtelingen met verschillende achtergronden, en legt de focus op hoe zij met hun achtergrond en opleiding een bijdrage leveren aan hun gastsamenleving. De vluchtelingen vertellen hun verhaal over de conflicten, het verlies, en de wilskracht om hun leven in België weer op te bouwen.

‘Succesvolle integratie houdt in dat de vluchtelingen en de gemeenschappen waarin zij leven en werken elkaar aanvaarden. Onze campagne toont aan hoe ze een echte bijdrage kunnen leveren aan de Belgische samenleving’, aldus Gonzalo Vargas Llosa van de UNHCR in Brussel.

Michael is gevlucht uit Eritrea, technicus radiologie van opleiding, en momenteel tolk in België. ‘Er wordt soms gedacht dat we ongeschoold zijn, terwijl net velen van ons over kwalificaties beschikken’, zegt hij.

Ook Rania is een vluchteling, maar dan uit Syrië. Via een programma van de Universiteit van Bergen ter ondersteuning van de integratie van studerende vluchtelingen heeft zij haar talenten voor farmaceutische en biomedische wetenschappen kunnen ontwikkelen als doctoraatsstudente.

De campagne loopt van 30 april tot 13 mei in heel België. Enerzijds worden op bussen, trams en bushokjes posters opgehangen met portretten van zes vluchtelingen, anderzijds worden de vijftien getuigenissen via sociale media verspreid.