Heibel binnen SP.A: Senaatsfractie stemt tegen eigen partijlijn
Bert Anciaux (SP.A) deze namiddag in de Senaat Foto: Photo News

Omdat de SP.A plots tegenstemde in de Senaat, kan artikel 24 van de Grondwet toch niet herzien worden. Daardoor blijft levensbeschouwelijk onderwijs verplicht, tegen het socialistische partijstandpunt in.

De eerste paragraaf van grondwetsartikel 24 verplicht het officieel onderwijs om te voorzien in levensbeschouwelijke vakken. Samen met de derde werd die paragraaf enkele weken geleden door een meerderheid ...