Neen, Kris Peeters is geen Vlaams-nationalist
Foto: Photo News

Kris Peeters trekt met ‘elf garanties op concrete oplossingen’ zijn Europese campagne op gang. En hij toont dat hij geen Vlaams-nationalist is. ‘Het nationalisme is voorbijgestreefd, we moeten gaan voor een gedeelde soevereiniteit met Europa.’

Vanmiddag stelde Kris Peeters, Europees lijsttrekker voor CD&V, in het institutionele hart van Europa het programma en de kandidaten voor de Europese verkiezingen voor. Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs, noemde Peeters ‘een CD&V-boegbeeld, een Vlaming, een Belg én een Europeaan, die ruimschoots zijn waarde heeft getoond.’ Peeters stelt dat ‘er geen enkel probleem is dat niet op Europees niveau moet opgelost worden’.

Met ‘elf garanties op concrete oplossingen’, zoals hij ze zelf noemt, wil hij een ‘sterk, slim en warm Europa' verzekeren. Tegelijk droomt hij ook van een ‘veilig, welvarend en gelukkig Vlaanderen’. Opvallend: hij heeft het over ‘de Vlaming’ en ‘Vlaanderen’. Als huidig federaal vicepremier rept hij met geen woord over België.

Samenwerking

‘Alleen door samenwerking tussen de Europese staten kunnen we de uitdagingen aanpakken waar Europa voor staat.’ Peeters wil ze toch nog even benoemen: ‘veiligheid, klimaatopwarming, eerlijke handel en digitale verandering.’ Hij is allerminst in een Vlaams-nationalist getransformeerd, want ‘het nationalisme is voorbijgestreefd, we gaan voor een gedeelde soevereiniteit met Europa’. ‘We moeten met inhoud en argumenten reageren op de verrechtsing van Europa.’

Peeters haalt er zelfs een les geschiedenis bij: ‘De nationale reflexen van natiestaten leiden alleen maar tot catastrofes, kijk maar naar de wereldoorlogen.’ ‘De problemen die we vandaag ervaren met bijvoorbeeld migratie, kunnen we niet oplossen door onze eigen landsgrenzen te beschermen.’ Het negende punt op zijn lijst is dan ook om extra grenswachten in te stellen aan de Europese buitengrenzen.

'Europa is meer dan Erasmus'

Ook klimaat gaat over de landsgrenzen heen, vindt Peeters. Daarom moet worden geïnvesteerd in groene energie, ‘zodat we tegen 2050, liever vroeger, een klimaatneutrale Europese Unie hebben’. Verder wil hij een Europese energie-unie, een cyberbrigade en een Europese FBI oprichten. Al ‘moet de Europese Unie een unie van waarden worden, die draait om mensen, niet om instellingen’. Het sociale Europa, ‘waaraan Marianne Thyssen met succes heeft gewerkt’, wil Peeters verder uitbouwen. Hij wil een overkoepelend masterplan tegen kanker opstellen en streven naar gelijke kansen en gelijke lonen, zonder sociale dumping. ‘Werk moet eerlijk en waardig zijn’ en volgens Peeters is er ook nood aan een geïntegreerd industriebeleid, een sterk investeringsplan en eerlijke handelsovereenkomsten.

Ook opvallend: Peeters wilde een boodschap brengen naar de jeugd: ‘Europa is zoveel meer dan Erasmus. We moeten de jongeren blijven wijzen op het belang van de Europese Unie, en het feit dat het goede leven in Europa niet zomaar komt’. Het was nochtans Hilde Crevits, die als vertegenwoordiger in de EU-raad van Onderwijs, in haar inleiding wees op de verdubbeling van het budget voor Erasmus+.