Kerk vraagt kiezers om na te denken
Een herderlijk stemadvies staat niet in het opiniestuk van de bisschoppen, al vallen sommige passages wel te lezen als een impliciete suggestie. Foto: lvd

Een stemadvies geven de bisschoppen niet, een mening die meer aansluit bij sommige partijen en minder bij andere wel.

‘Dit is helemaal geen inbreuk op de scheiding van kerk en staat. Ook christenen zijn burgers en hebben het volste recht om aan het democratische debat deel te nemen.’ Geert De Kerpel, woordvoerder ...