Partijen reageren verdeeld: van 'Planbureau bewijst ons gelijk' tot 'modellen Planbureau beperkt'
Partijvoorzitters aan het woord tijdens een debat van de Universiteit Gent. Foto: BELGA
De verschillende politieke partijen reageren verdeeld op de doorrekening van hun programma's door het Planbureau. Op het ene partijbureau worden bij wijze van spreken de champagneflessen ontkurkt, anderen geven dan weer toe 'toch wat ontgoocheld' te zijn. We zetten alle reacties op een rijtje.

N-VA: 'Modellen van het Planbureau zijn beperkt'

De N-VA zegt 'wat ontgoocheld' te zijn over het resultaat. ‘We hebben goed samengewerkt met het Planbureau, maar ze weten ook dat hun modellen beperkt zijn’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys. ‘Door de werkloosheid in de tijd te beperken verhogen we het aanbod van de werkkrachten. Er zijn vandaag heel wat openstaande vacatures. Het model van het Planbureau focust vooral op de vraag naar arbeid van bedrijven en schiet daardoor tekort.’ Volgens de N-VA leveren hun maatregelen geen 15.550 extra banen op, maar 86.000. Daardoor verbetert meteen ook het begrotingscijfer.

PVDA: 'Alleen verkiezingsvoorstellen die braaf binnen lijntjes kleuren, werden doorgerekend'

De PVDA pikt het niet dat haar speerpunt, een miljonairsbelasting, niet werd doorgerekend. ‘De regering geeft het Planbureau de opdracht om de programma’s door te rekenen, maar blijkbaar geldt dat alleen voor verkiezingsvoorstellen die braaf binnen de lijntjes kleuren, niet voor de miljonairstaks van de PVDA,’ aldus voorzitter Peter Mertens in een vlammend communiqué enkele weken geleden. ‘De modellen van het Planbureau kunnen wél de impact berekenen van maatregelen die de bevolking treffen, zoals de verlaging van de werkgeversbijdragen, de verhoging van de btw, de verhoging van de flexibiliteit, of rekeningrijden. Maar de opbrengst van de miljonairstaks zou onmogelijk te berekenen zijn? Dat is een kwestie van politieke wil.’

CD&V: 'Verheugd over resultaten Planbureau, maar jobcreatie wordt onderschat'

CD&V zegt ‘verheugd’ te zijn met de resultaten van het Planbureau. Toch oordeelt de partij dat de jobcreatie onderschat wordt. Nogal wat maatregelen die jobs moeten creëren konden immers niet worden doorgerekend, zoals een betere loopbaanoriëntering, betere samenwerking tussen regionale arbeidsbemiddelaars, een sterkere reïntegratie van langdurig zieken, enzovoort. Ook de extra kosten van het plan voor de begroting (0,82 procent van het bbp) en de schuld (die met 1,89 procentpunt zou stijgen) zijn volgens de partij te wijten aan het feit dat niet alle maatregelen zijn doorgerekend. ‘We hebben een eigen becijfering gemaakt van het gehele verkiezingsprogramma, dat nog een aantal andere voorstellen bevat, zoals de verbetering van het zelfstandigenstatuut, of een veralgemening van het verlaagde btw-tarief op afbraak en heropbouw.’ De partij maakt zich sterk dat ze daarin wel evolueert naar een begroting in evenwicht.

SP.A: 'Socialistisch beleid is ook goed voor de economie'

SP.A is opgetogen met de oefening. ‘De conclusie is dat onze prioriteiten haalbaar en betaalbaar zijn’, aldus voorzitter John Crombez. ‘Socialistisch beleid is ook goed voor de economie: de plannen van de SP.A leveren extra economische groei en 80.000 extra jobs op.’ Maar ook de socialisten betreuren dat het Planbureau niet meer kon becijferen. Niet alleen de meerwaardebelasting bleef buiten beschouwing, ook het renovatieplan. Dat moet gedurende 15 jaar elk jaar 150.000 woningen isoleren en renoveren via prefinanciering door de netbeheerder. Volgens de partij zou dit volgens eerdere berekeningen van het Planbureau nog eens 80.000 jobs opleveren.

Open VLD: 'De hoofdzaak van ons programma kon niet realistisch gesimuleerd worden'

‘We zijn sinds jaar en dag voorstander van een doorrekening van de verkiezingsprioriteiten door het onafhankelijke Planbureau,’ laat de partij weten in een reactie. Maar toch is de partij onvoldaan. Zo liet ze alleen wat kostenposten narekenen, omdat het Planbureau toch geen volledig programma kon narekenen. ‘Binnen de beperkingen van de modellen waarmee het Planbureau moest werken was dat voor ons het meest nuttige. Maatregelen die werken op het arbeidsaanbod, de hoofdzaak van ons programma, konden niet op een realistische manier gesimuleerd worden.’ In het model van het Planbureau stuurt de vraag naar arbeid de jobmarkt. Maar Open VLD zet net hoog in op de activering van de aanbodzijde, aangezien de arbeidsvraag al erg groot is – zie het hoge aantal vacatures. Alleen zijn de effecten daarvan in het model van het Planbureau klein. Veel te klein, volgens Open VLD, dat denkt dat het in realiteit bijvoorbeeld veel meer dan 42.860 jobs extra zal creëren.

Groen: 'Definitief bewezen dat klimaat en koopkracht hand in hand gaan’

'Hiermee is eindelijk aangetoond dat koopkracht en klimaat wel met elkaar te verzoenen zijn’, zegt Groen fractieleider Kristof Calvo. ‘Deze resultaten bevestigen het beleid waar wij voor staan. Het doel dat we voor ogen hadden met onze maatregelen wordt ook bereikt. Wij willen herverdelen en dat komt ook mooi uit de oefening die we gemaakt hebben.’ Groen betreurt wel dat het Planbureau niet alles heeft kunnen doorrekenen, zoals hun vermogensrendementsheffing of de gezondheidseffecten van de klimaatmaatregelen.

Vlaams Belang: 'Doorrekening van het Planbureau is een oefening in gematigdheid'

Vlaams Belang houdt vol dat zijn hele partijprogramma perfect gefinancierd is, ook al zegt het Planbureau het tegendeel. Van het uiteindelijke begrotingstekort dat de plannen geven, bedraagt het aandeel van Vlaanderen 6,6 miljard euro. Dat is uitgerekend het bedrag van de Vlaamse transfers naar Wallonië. Die transfers stoppen en de maatregelen zijn, toch voor wat Vlaanderen betreft, helemaal gefinancierd. ‘De doorrekening van het Planbureau is vooral een oefening in gematigdheid’, reageert Vlaams Belang. Ze is gericht op partijen die wat loodgieterwerk verrichten aan de lekgeslagen Belgische constructie.’