Vlaams Belang. De grootste ongedekte cheque
Het Planbureau berekende van elke maatregel die Vlaams Belang indiende, indien mogelijk, wat de budgettaire kost of opbrengst is. Vervolgens werd bekeken wat de gevolgen zijn van het pakket aan maatregelen. Hoeveel jobs levert het op tegen 2024, het einde van de volgende regeerperiode? Wat zijn de effecten op de groei, de koopkracht, de werkprikkels, enzovoort. Indien relevant kon zelfs bekeken worden wat bijvoorbeeld de effecten zijn qua filekilometers en CO2-uitstoot.

Wat werd nagerekend?

Vlaams Belang liet niet minder dan 47 maatregelen doorrekenen, het grootste aantal van alle partijen. De hervorming van de personenbelasting is met 9,5 miljard euro veruit de duurste ...