Groen. Allerhoogste inkomens betalen het gelag
Foto: Dirk Vertommen
Het Planbureau berekende van elke maatregel die Groen indiende, indien mogelijk, wat de budgettaire kost of opbrengst is. Vervolgens werd bekeken wat de gevolgen zijn van het pakket aan maatregelen. Hoeveel jobs levert het op tegen 2024, het einde van de volgende regeerperiode? Wat zijn de effecten op de groei, de koopkracht, de werkprikkels, enzovoort. Indien relevant kon zelfs bekeken worden wat bijvoorbeeld de effecten zijn qua filekilometers en CO2-uitstoot.

Wat werd nagerekend?

Groen liet 28 maatregelen doorrekenen. Daarbij zijn meer maatregelen die geld opbrengen dan geld kosten. Zo toont het lijstje dat Groen liet doorrekenen een overschot van 705 miljoen ...