N-VA. Klein cadeau, vooral voor de hoge middenklasse
Foto: isopix
Het Planbureau berekende van elke maatregel die de N-VA indiende, indien mogelijk, wat de budgettaire kost of opbrengst is. Vervolgens werd bekeken wat de gevolgen zijn van het pakket aan maatregelen. Hoeveel jobs levert het op tegen 2024, het einde van de volgende regeerperiode? Wat zijn de effecten op de groei, de koopkracht, de werkprikkels, enzovoort. Indien relevant kon zelfs bekeken worden wat bijvoorbeeld de effecten zijn qua filekilometers en CO2-uitstoot.

Wat werd nagerekend?

De N-VA heeft slechts een beperkt lijstje laten doorrekenen. Maar daarin kon het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd uiteraard niet ontbreken. Die maatregel ...