PVDA.  Met de kiwi naar de dokter
Foto: rr
Het Planbureau berekende van elke maatregel die de PVDA indiende, indien mogelijk, wat de budgettaire kost of opbrengst is. Vervolgens werd bekeken wat de gevolgen zijn van het pakket aan maatregelen. Hoeveel jobs levert het op tegen 2024, het einde van de volgende regeerperiode? Wat zijn de effecten op de groei, de koopkracht, de werkprikkels, enzovoort. Indien relevant kon zelfs bekeken worden wat bijvoorbeeld de effecten zijn qua filekilometers en CO2-uitstoot.

Wat liet de partij berekenen?

De PVDA-PTB is de vreemde eend in de bijt. Ze liet slechts twee maatregelen doorrekenen: goedkopere geneesmiddelen via het kiwi-model en het gratis bezoek van de huisarts ...