CD&V. Als vanouds in het centrum
Het Planbureau berekende van elke maatregel die CD&V indiende, indien mogelijk, wat de budgettaire kost of opbrengst is. Vervolgens werd bekeken wat de gevolgen zijn van het pakket aan maatregelen. Hoeveel jobs levert het op tegen 2024, het einde van de volgende regeerperiode? Wat zijn de effecten op de groei, de koopkracht, de werkprikkels, enzovoort. Indien relevant kon zelfs bekeken worden wat bijvoorbeeld de effecten zijn qua filekilometers en CO2-uitstoot.

Wat liet de partij berekenen?

CD&V liet 33 maatregelen narekenen die naar eigen zeggen ‘een goed beeld geven van hun verkiezingsprogramma’, samen goed voor 6,2 miljard euro. CD&V ...