SP.A. De rode jobcreator
Foto: BELGA
Het Planbureau berekende van elke maatregel die SP.A indiende, indien mogelijk, wat de budgettaire kost of opbrengst is. Hoeveel jobs levert het op tegen 2024, het einde van de volgende regeerperiode? Wat zijn de effecten op de groei, de koopkracht, de werkprikkels, enzovoort. Indien relevant kon zelfs bekeken worden wat bijvoorbeeld de effecten zijn qua filekilometers en CO2-uitstoot.

Wat liet de partij berekenen?

SP.A liet in totaal 46 maatregelen doorrekenen. Daarbij de bekende speerpunten zoals het pensioenplan (1.500 euro na 42 jaar loopbaan), de btw-verlaging op elektriciteit ...