Open VLD. Hoe hoger het inkomen, hoe groter de winst
Foto: BELGA
Het Planbureau berekende van elke maatregel die Open VLD indiende, indien mogelijk, wat de budgettaire kost of opbrengst is. Vervolgens werd bekeken wat de gevolgen zijn van het pakket aan maatregelen. Hoeveel jobs levert het op tegen 2024, het einde van de volgende regeerperiode? Wat zijn de effecten op de groei, de koopkracht, de werkprikkels, enzovoort. Indien relevant kon zelfs bekeken worden wat bijvoorbeeld de effecten zijn qua filekilometers en CO2-uitstoot.

Wat werd er nagerekend?

Open VLD liet slechts 14 maatregelen becijferen, die samen ruim 5,7 miljard euro kosten. De enige substantiële maatregel blijft het voorstel om de 40-procent schijf in de ...