Open VLD stelt fiscale maatregel bij na doorrekening Planbureau
Vicepremier Alexander De Croo en voorzitster Gwendolyn Rutten tijdens de voorstelling van het blauwe groeiplan op 3 april Foto: BELGA

De fiscale hervorming van Open VLD liet de lagere inkomens zozeer in de kou dat de partij de maatregel nuanceert.

Drie april. Open VLD stelt haar blauwe groeiplan voor. De partij kondigt een verdere belastingverlaging aan. Die moet de belastingbetaler jaarlijks gemiddeld 1.000 euro opleveren. Concreet stelt de partij voor om de 40-procentschijf in de personenbelasting te schrappen, waardoor een groter deel van het inkomen belast wordt aan het lagere tarief van 25 procent. ‘Werken moet meer lonen’, is het motto. Kostprijs: vijf miljard euro. Het plan wordt voorgelegd aan het Planbureau om door te rekenen.

Hoe rijker, hoe beter

Die becijfering geeft een opvallend beeld. De gemiddelde inkomensstijging realiseert met 96 euro per maand de belofte uit het groeiplan, maar de feitelijke verdeling van de belastingverlaging tussen arm en rijk zit danig scheef. Hoe rijker het huishouden, hoe groter de bonus. De armste tien procent van de samenleving profiteert amper. De helft van de belastingverlaging ging naar de dertig procent hoogste inkomens.

‘Meer nadruk leggen op lagere lonen’

Geconfronteerd met de gevolgen van de hervorming, heeft Open VLD besloten om de hervorming bij te stellen. ‘Gezien deze resultaten en om iets meer nadruk te leggen op de lagere lonen wil Open VLD de personenbelastingverlaging federaal beperken tot 4 in plaats van 5 miljard euro,' zo meldt de partij in een persbericht.

De 40 procent-schijf gaat nog steeds op de schop, maar tegelijk zou er geschoven worden met de andere schijven of aanslagvoeten, zodat het totale voordeel van de maatregel een miljard euro kleiner is. Concrete details kon de partij daarover gisterenavond nog niet kwijt. Wel al zeker: de partij wil met het vrijgekomen geld op Vlaams niveau een nieuw soort ‘jobkorting’ van 640 miljoen invoeren die vooral gericht is op de laagste arbeidsinkomens. ‘Zo kunnen ook de mensen met de laagste lonen er met ongeveer 1.000 euro extra netto per jaar op vooruitgaan.’

‘Aanpassing en cours de route’

De partij spreekt tegen dat er sprake is van last minute improvisatie. ‘De aanpassing is en cours de route gebeurd, maar het proces van berekening door het Planbureau zat ondertussen al te ver,’ aldus woordvoerder Thomas Vanwing. Wat de uiteindelijke aanpassing inhoudt voor de inkomenseffecten van de liberale plannen is daardoor wel koffiedik kijken.