Terroristen strenger bestraft
De gevangenis van Leuven Centraal Foto: belga
De Kamer scherpte gisteren op de valreep het strafrecht verder aan. ‘De huidige strafmaat was echt onvoldoende.’

Tijdens haar laatste zitting voor de verkiezingen keurde de Kamer nog een hele waslijst vanaan  wetten goed. Zo kan terrorisme voortaan strenger bestraft worden.  Op deelname aan een terroristische groep staat vandaag een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar, terwijl leiders van zo’n groep vijftien tot twintig jaar riskeren.

Er komt nu een tussencategorie, voor leden van een terreurgroep die effectief een beslissing genomen hebben. Zij kijken aan tegen een celstraf van tien tot vijftien jaar. ‘De huidige strafmaat was echt onvoldoende’, zegt N-VA-Kamerlid Sophie De Wit, die het wetsvoorstel indiende. ‘Door dit tussenniveau krijgt het gerecht meer armslag voor de vervolging van terroristen.’

De strafwet bevat nog een hele reeks andere wijzigingen. Zo is het voortaan mogelijk om een ouder die zich niet houdt aan een opgelegd huisverbod wegens intrafamiliaal geweld,  gerechtelijk aan te houden. Ook kan het gerecht vanaf nu een beroep doen op bijzondere opsporingsmethoden, zoals telefoontaps, om veroordeelde criminelen die hun gevangenisstraf ontlopen te klissen.

Wet-Lejeune
De assisenprocedure, die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) onsuccesvol probeerde te laten uitdoven, wordt versneld en vereenvoudigd. Daarnaast zullen de fiscus en het gerecht via een gezamenlijke procedure ernstige fiscale fraude kunnen bestrijden.

Door de goedkeuring van een ander N-VA-wetsvoorstel komt er ook een einde aan de voorwaardelijke vrijlating van recidivisten na een derde van hun straf. Criminelen die niet voor de eerste keer voor gelijkaardige feiten veroordeeld worden, moeten voortaan steeds twee derde van hun straf uitzitten. Dat principe was jaren gebetonneerd in de wet-Lejeune, maar een arrest van het Grondwettelijk Hof van vorig jaar had dat ongedaan gemaakt. Die situatie is nu hersteld. Veel van de maatregelen die gisteren werden gestemd, waren al goedgekeurd binnen de regering-Michel. Maar door haar val hadden ze de parlementaire weg nog niet afgelegd.