Macron paait gele hesjes met minder belastingen en meer pensioenen
Foto: EPA-EFE

In zijn toespraak na het Nationaal Debat heeft Frans president Emmanuel Macron verschillende beloftes gedaan aan de beweging van de gele hesjes. ‘Hun oorspronkelijke eisen waren terecht’, aldus Macron.

De speech van Emmanuel Macron donderdagavond begon met een charmeoffensief richting de beweging van de gele hesjes. Macron betreurde dat de beweging in een slecht daglicht is gesteld door ‘het geweld van enkelen’. ‘Maar ik wil niet dat het afwijkend gedrag van enkelen afbreuk doen aan de terechte eisen die aan de basis liggen van deze beweging.’

Tijdens de drie maanden dat het Nationaal Debat werd gevoerd, heeft Macron naar eigen zeggen ‘een diep gevoel van onrechtvaardigheid gevoeld: fiscale ongelijkheid, regionale ongelijkheid en sociale ongelijkheid’. ‘Maar ik voelde dat veel mensen vinden dat er te weinig rekening met hen wordt gehouden’, aldus Macron. De president beseft dat daarbij vooral de elite wordt geviseerd, en ‘in de eerste plaats’ hijzelf.

'Ik geloof dat we meer plaats moeten geven aan de weg van de referenda', kwam Macron tegemoet aan een eis van de gele hesjes.

'Werk moet lonen'

‘Werk moet lonen’, herhaalde de president verschillende keren, waarbij hij een ‘belangrijke’ daling van de inkomstenbelasting beloofde.  Die moet bekostigd worden door enkele achterpoortjes te sluiten voor bedrijven en de overheid af te slanken. Maar de Fransen zullen ook langere dagen moeten werken, waarschuwde Macron. 

‘Maar ook het werk dat geleverd werd, moet lonen’, verwees Macron naar de gepensioneerden. Voor hen kondigde hij aan dat de pensioenen van minder dan 2.000 euro op 1 januari opnieuw geïndexeerd zullen worden. Bovendien mag vanaf 2021 geen enkel pensioen nog minder snel stijgen dan de inflatie.

Aan de Fransen buiten de grootsteden beloofde Macron de openbare diensten overal te verzekeren. ‘Iedereen moet ook toegang hebben tot de gezondheidsdiensten. We beloven dat geen enkele school of ziekenhuis gesloten zullen worden zonder de toestemming van de plaatselijke burgemeester.’

Vermogensbelasting blijft geschrapt

Toch was er ook een belangrijke kritiek van de gele hesjes waaraan Macron niet tegemoet kwam. 'Ik heb gehoord hoeveel het afschaffen van de vermogensbelasting als een fiscaal cadeau wordt ervaren, maar dat klopt niet. Enkel het vermogen dat wordt geïnvesteerd in de economie, is vrijgesteld. Zonder investeringen is er geen economie.'

Na de speech, die Macron eigenlijk een week geleden al had moeten geven maar die toen schrapte na de brand in de Notre-Dame, bevestigde Macron wel zoals verwacht dat hij de ENA, de Franse eliteschool voor ambtenaren, wil sluiten.