Anderlecht aanvaardt strafvordering deels maar gaat niet akkoord met match achter gesloten deuren
Verschueren en Deleu Foto: Photo News

Het bondsparket heeft zich vanmiddag gebogen over de incidenten tijdens Standard - Anderlecht van 12 april jongstleden. De match werd toen nog voor de pauze stilgelegd nadat fans van paars-wit meermaals het veld hadden bestookt met vuurpijlen. Bondsprocureur Wagner vorderde een geldboete én de verplichting voor Anderlecht om één wedstrijd achter gesloten deuren te spelen. Anderlecht aanvaardt een deel van de straf maar niet dat het een match achter gesloten moet spelen.

LEES OOK. Onze Anderlecht-watcher Jürgen Geril: “Nooit gedacht dat Anderlecht zo laag kon vallen”

LEES OOK. Bondsparket heeft strafvordering klaar: Anderlecht één match achter gesloten deuren na ongeregeldheden op Standard

Bondsprocureur Wagner begon zijn discours met zijn reeds min of meer gekende vordering. Hij vorderde zowel effectieve als voorwaardelijke straffen voor Anderlecht.

• 5-0-verliesmatch, artikel P.1917.

• Één effectieve match achter gesloten deuren, artikel P.1919.

• 5.000 euro boete, is het maximum.

• Alternatieve straf

• Communicatiebureau moet sensibiliseringsboodschap - audio - maken die de volgende zeven thuismatchen afgespeeld moet worden voor de match en tijdens de rust. De gevaren over pyrotechnisch materiaal moeten erin vervat zitten. Er mag een ludiek element inzitten. Dit alles op kosten van de club.

Anderlecht aanvaardt strafvordering deels maar gaat niet akkoord met match achter gesloten deuren
Het dossier. Foto: Photo News

Mogelijke voorwaardelijke straf

• Als er nog een match gestaakt wordt binnen de twaalf maanden, dan moet de club een gespecialiseerd productiehuis onder de arm nemen en er een videofilmpje – van minstens 90” - mee maken met drie slachtoffers of drie artsen die getuigen over hoe pyrotechnisch materiaal gehoorschade en brandwonden kan aanbrengen. Op vier grote schermen in het stadion. “Als ze er geen vier hebben? Ga ze huren en rol ze binnen.”

Anderlecht niet akkoord

RSC Anderlecht heeft zich in haar pleidooien enkel verzet tegen de match achter gesloten deuren die paars-wit na de gestaakte Clasico boven het hoofd hangt. “Die sanctie is excessief en schaadt onze economische belangen”, aldus advocaat Luc Deleu. “Het waren ook niet onze supporters die verantwoordelijk zijn voor de stillegging van de match tegen Standard.”

RSC Anderlecht wordt vervolgd op basis van het rapport van ref en match delegate, nadat supporters uit het bezoekersvak de topper in Luik hadden gesaboteerd. Tot drie keer toe vielen er vanuit de paars-witte tribunes vuurpijlen op het terrein. Ondanks twee waarschuwingen - via de stadionomroeper en na een tijdelijke stillegging - keerde de rust niet terug, waardoor Lambrechts conform het veiligheidsprotocol de match na een halfuur afblies bij een 2-0 stand.

Het Bondsparket eiste bovenop de 5-0 forfaitnederlaag voor RSCA ook een boete van 5.000 euro, een thuiswedstrijd achter gesloten deuren en twee alternatieve straffen die de supporters moeten sensibiliseren. Ter zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep meldde advocaat Luc Deleu dat RSCA akkoord gaat met alle straffen, behalve met de match achter gesloten deuren. “Omdat de sanctie excessief is en snijdt in de economische belangen van de club”, aldus Deleu, die meldde dat een thuismatch Anderlecht telkens tussen 1,26 miljoen euro (niet G5-club) en 1,37 miljoen euro (G5-club oplevert).

Volgens de Brusselaars zijn de supporters die met vuurpijlen en rookbommen gooiden op Sclessin immers geen Anderlecht-fans, maar hooligans uit het buitenland. “We hebben onze stewards en spotters actief laten zoeken, maar niemand van de heethoofden werd herkend. Nochtans kennen zij onze fans. Deze acties behoren niet tot de cultuur van Anderlecht, haar supporters en zelfs niet haar harde kern. We kunnen het niet bewijzen, maar zijn er vrij zeker van dat de heethoofden geen Anderlecht-supporters waren”, zei Deleu tijdens zijn pleidooi.

Deleu stelt dat een match achter gesloten deuren onrechtvaardig zou zijn. “Die straf gaat voorbij aan de doelstelling ervan, want Anderlecht kon niet meer doen om de incidenten - die we zwaar afkeuren - te vermijden. Door deze sancties op te leggen geeft u die 10 of 20 hooligans ook wat ze willen. Zij lachen in hun vuistje, maar de 20.000 goede supporters, de hele werking en de voetballiefhebber worden onterecht gestraft.”

Standard wil snelle uitspraak

Standard moest donderdag als belanghebbende partij verschijnen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep (GHB), die zich buigt over de gestaakte topper. De Luikenaars willen vooral dat er snel een uitspraak komt over de 5-0 forfaitscore. “In het belang van het goede verloop van de competitie vraag ik dat er snel een beslissing komt”, aldus advocaat Alexander Vantyghem.

De zitting voor de GHB viel uiteen in twee luiken. Enerzijds was er het disciplinaire deel, omtrent de sancties voor RSC Anderlecht. Anderzijds moest er ook nog een uitspraak vallen over de einduitslag van de topper op Sclessin, die na 31 minuten bij een 2-0 stand stilgelegd werd.

Een forfaitnederlaag lijkt op basis van artikel P1917 in het bondsreglement onafwendbaar. Daarin wordt gestipuleerd dat “de stilgelegde wedstrijd geacht wordt met forfaitscore verloren te zijn door de club van wie de supporters verantwoordelijk waren voor de wanordelijkheden”.

Hoewel het volgens Anderlecht geen eigen supporters waren die herhaaldelijk vuurpijlen en rookbommen gooiden op het veld, legt RSCA zich neer bij de forfaitnederlaag. Het lijkt zo een uitgemaakte zaak dat de drie punten zo goed als zeker naar de Rouches gaan. Voor Standard is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een beslissing valt. Het zal de Rouches, die nog volop strijden voor Europese tickets, maar overkomen dat ze op twee speeldagen voor het einde van de play-offs nog steeds geen duidelijkheid hebben over die wedstrijd.

“In het belang van het goede verloop van de competitie vragen we de GHB om zo snel mogelijk een beslissing uit te vaardigen”, zei meester Vantyghem in zijn korte pleidooi. “Desnoods kan u over de uitslag van de wedstrijd al een uitspraak doen, los van de andere sancties die Anderlecht boven het hoofd hangt.”

Dieter Detollenaere, voorzitter van de GHB, liet na de pleidooien weten om “zo snel mogelijk” een uitspraak te doen. Of de beslissing donderdag nog valt, is vooralsnog onduidelijk. Anderlecht en het Bondsparket kunnen in beroep enkel bij het BAS terecht.