Methodologie

De opiniepeiling van VRT/De Standaard/La Libre/RTBF werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Kantar. Dat peilde naar de intenties van 1.006 Vlamingen, 1.004 Walen en 759 Brusselaars. De respondenten, gevonden via een toevalssteekproef, werden via gsm of vast toestel ondervraagd van 25 maart tot 14 april voor Vlaanderen en Wallonië en tot 15 april voor Brussel. De maximale foutenmarge boven en onder het bekomen resultaat bedraagt 3,1 procent voor Vlaanderen en Wallonië en 3,6 procent in Brussel. Door die foutenmarge ­focust de berichtgeving op de trends en de significante schommelingen.

Meer weten over deze peiling?

Bekijk het gedetailleerde rapport (in PDF) van...