Politieke Barometer: Vlaming wil echt niet tot zijn 67ste werken
Foto: Photo News
Driekwart van de Vlamingen wil dat de pensioenleeftijd opnieuw daalt naar 65 jaar. Dat blijkt uit de Politieke Barometer van De Standaard en VRT. Nochtans is langer werken al jarenlang het mantra van opeenvolgende regeringen.

Het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 jaar vanaf 2030 was een van de eerste wapenfeiten van de regering-Michel. Verrassend, want geen enkele van de Zweedse partijen had in 2014 een hogere pensioenleeftijd in haar verkiezingsprogramma staan.

Maar de burger wil er duidelijk niet van weten. Driekwart van de Vlamingen wil dat de pensioenleeftijd opnieuw verlaagd wordt naar 65 jaar. Slechts 19 procent van de Vlamingen gaat ermee akkoord dat de pensioenleeftijd op 67 blijft. De overige zes procent schommelt daartussenin.

Het zijn voornamelijk lager geschoolden en arbeiders die willen dat de pensioenleeftijd opnieuw zakt. Bij de groep die vindt dat de pensioenleeftijd op 67 mag blijven, zijn hogergeschoolden, mannen en … de huidige gepensioneerden oververtegenwoordigd.

De grootste tegenstanders van een hogere pensioenleeftijd zijn vooral te vinden bij de kiezers van PVDA en SP.A, maar ook bij het Vlaams Belang. Dat zijn meteen ook de drie partijen die in hun verkiezingsprogramma’s pleiten voor het opnieuw verlagen van die pensioenleeftijd. Bij Open VLD, maar ook bij Groen, is het animo lager dan gemiddeld om de leeftijd opnieuw te verlagen.

Geen draagvlak

Nochtans luidt nu al ettelijke jaren – bij opeenvolgende regeringen – dat langer werken onvermijdelijk is om de pensioenfactuur betaalbaar te houden. De vergrijzingskost gaat zich de komende jaren bovendien alleen maar scherper aftekenen. Maar het blijft heel moeilijk om de burger van dat langer werken te overtuigen.

Zelfs de afgelopen centrumrechtse regering heeft daarvoor het draagvlak niet gevonden. Integendeel, ze heeft met het onverwachte optrekken van de pensioenleeftijd, gekoppeld aan de afschaffing van de pensioenbonus, alleen maar meer kwaad bloed gezet.

De ambitieuze pensioenhervorming is dan ook voor een groot stuk in de startblokken blijven steken. De weerstand was te groot. Een regeling voor de zware beroepen moest de pil voor dat langer werken verzachten, maar een akkoord met de private sector bleef uit. Ook het pensioen met punten haalde de eindmeet niet.

De afkeer om langer te werken is nog groter in Wallonië. Daar vindt 81 procent dat de pensioenleeftijd opnieuw omlaag moet. In Brussels is dat 71 procent.

Lees morgen alle resultaten van de Politieke Barometer op www.standaard.be