Reddingshelikopters verhuizen naar Oostende
De nieuwe Cayman NH-90-helikopter. Foto: pn

De reddingshelikopters van Defensie verhuizen tegen eind 2023 van de luchtmachtbasis in Koksijde naar Oostende. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) reageert enthousiast op de komst.

Op een persconferentie over de toekomst van de luchtmachtbasis in Koksijde heeft Defensie vanmiddag bekendgemaakt dat de reddingshelikopters in de toekomst naar Oostende verhuizen. Het leger krijgt daar een terrein in concessie op de luchthaven van Oostende, meldt Focus WTV. De luchthaven zal ook voor operationele steun zorgen.

Door die steun zou het huidige personeelsbestaand van 331 naar 123 personeelsleden teruggebracht kunnen worden. De komende jaren zal eerst een partner moeten gezocht worden voor de infrastructuur, waarna gestart kan worden met het vergunningstraject en de bouw. De eigenlijke verhuizing van Koksijde naar Oostende komt er tegen eind 2023.

'Wij waren vragende partij, de diversifiëring van de luchthaven Oostende is een goede zaak', reageert burgemeester Bart Tommelein. Hij ontvangt de luchtmacht met 'open armen'. 'Het is belangrijk dat die in West-Vlaanderen en aan de kust blijft.'

Gebrek aan operationele steun in Koksijde

Op de persconferentie verwees generaal-majoor Frederik Vansina onder andere naar de verouderde en behoorlijk verspreide infrastructuur op de luchtmachtbasis van Koksijde. Vooral een gebrek aan operationeel steunpersoneel, zoals luchtverkeersleiding en brandweer, bleek een probleem. Dat knelpunt kon met een vernieuwing van de infrastructuur niet aangepakt worden.

'Wij betreuren deze beslissing, we hebben er altijd voor geijverd om de eerste Wing Basis Koksijde te behouden', reageert Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD). 'Onze gemeente is als het ware vergroeid met de helibasis, maar we moeten ons spijtig genoeg neerleggen bij de beslissing van de federale overheid.' 

De Sea King-toestellen die bekend werden door de tv-serie Windkracht 10 en altijd vanop de Koksijdse basis opereerden, zijn ondertussen vervangen door de nieuwe Caiman NH-90. Voor de maritieme operaties wordt tot eind 2021 nog de Alouette III gebruikt, dan neemt de Caiman ook die opdrachten over.