Geen nieuwe feiten tegen Leuvense hoogleraar Marc Hooghe
Politicoloog en socioloog Marc Hooghe kreeg een sanctie na een nieuw geval van auteursfraude. Foto: Photo News

Politicoloog en socioloog Marc Hooghe (KU Leuven) zou zich opnieuw schuldig gemaakt hebben aan wetenschapsfraude, meldde De Morgen. De Leuvense universiteit stelt dat er evenwel 'geen nieuwe feiten' zijn.

Marc Hooghe, politicoloog en gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, pleegde tussen 2014 en 2017 ‘inbreuken op de wetenschappelijke integriteit’. Dat schreef de krant De Morgen. Het gaat onder meer om het schrappen van andere auteurs bij wetenschappelijke artikels en het publiceren van artikels onder eigen naam die hoofdzakelijk door anderen zijn geschreven. Twee jaar geleden kwam Hooghe al in opspraak om gelijkaardige feiten. 

Geen schandpaal
Het gaat volgens de KU Leuven evenwel niet om 'nieuwe feiten’. Er liepen tegenover Hooghe tweemaal meldingen van auteursfraude binnen, in 2015 en 2017. De integriteitscommissie van de KU Leuven sprak zich daar telkens over  uit, in 2017 en 2018. 

Bij een eerste advies werd een vergelijk gevonden: Hooghe moest zijn fouten rechtzetten en zijn publicaties vooraf met de decaan van de faculteit bespreken.

De feiten in de latere melding dateren volgens de KU Leuven van voor het eerste advies van de integriteitscommissie. ‘De KU Leuven wil verduidelijken dat het niet om nieuwe feiten gaat’, schrijft de universiteit in een persbericht. ‘De conclusie dat professor Hooghe “weer bezig is”, klopt dus niet’, zegt rector Luc Sels. ‘Alle feiten zijn ernstig genomen en onderzocht.’

Het advies uit  2018 werd door de  integriteitscommissie ook overgemaakt aan rector Sels om zich uit te spreken over eventuele verdere maatregelen. Er werd een tuchtprocedure opgestart die eindigde in een sanctie. Wat de sanctie inhoudt, wil de KU Leuven niet communiceren. ‘Maar de sanctie is proportioneel’, zegt Sels. ‘We willen een schandpaal vermijden die de herintegratie in het academische milieu onmogelijk maakt. Als je beslist om níét afscheid van iemand te nemen, moet je ook inzetten op de continuïteit van de loopbaan.’ 

Wel staat vast dat Hooghe sinds vorig jaar niet langer het hoofd is van het Centrum voor Politicologie. Hij behield wel de graad van gewoon hoogleraar. 

De betrokkene  vroeg ook een tweede adviezen op bij de Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Die bevestigde de conclusies van de integriteitscommissie van de KU Leuven.
Marc Hooghe was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig