Europa beteugelt uitstoot vrachtwagens
Foto: belga
Na CO2-normen voor personenwagens zullen in de toekomst ook nieuwe vrachtwagens hun uitstoot moeten verminderen.

Zware vrachtwagens zijn goed voor 6 procent van de ­totale CO2-uitstoot in de Europese Unie, maar tot nog toe waren er geen bindende normen om hun emissies te verminderen. Daar komt nu verandering in.

Het ­Europees Parlement heeft gisteren, tijdens de laatste plenaire stemming van deze regeer­periode, het licht op groen gezet voor een norm die de CO2-uitstoot van nieuwe vrachtwagens, bussen en touringcars tegen 2025 met 15 procent moet verminderen, en tegen 2030 met 30 procent. ­Constructeurs van vrachtwagens die de limieten overschrijden, ­riskeren een boete. De nieuwe uitstootnormen moeten de EU helpen om haar globale doelstelling te halen om de totale uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent te verminderen, in vergelijking met 1990.

Het Europees Parlement had liever meer ambitie gezien en ­wilde de uitstoot tegen 2030 met 35 procent terugdringen. Maar vooral Duitsland, met zijn grote auto- en vrachtwagen­industrie, lag dwars en haalde zijn slag thuis.

Het Europees Parlement had liever meer ambitie gezien, maar vooral Duitsland lag dwars

‘De sector van het zware wegtransport zal eindelijk ook een bijdrage moeten leveren aan de aanpak van het klimaatprobleem’, ­reageert Europarlementslid ­Kathleen Van Brempt (SP.A). ‘Openbare besturen zullen in de toekomst bij de aankoop of leasing van zware voertuigen verplicht worden een percentage schone voertuigen aan te schaffen.’

Ook Mark Demesmaeker, Europarlementslid voor de N-VA, reageert tevreden. ‘Willen we onze klimaatafspraken nakomen, dan hebben we deze normen nodig. De technologie is beschikbaar en ook de transportsector zelf is vragende partij. Bovendien is een vergroening van de vloot essentieel voor een betere luchtkwaliteit. Onze burgers hebben recht op propere lucht.’ Demesmaeker wijst erop dat de VS en China al volop inzetten op innovatie om vrachtwagens te vergroenen. ‘Wij mogen niet achterophinken.’