Open VLD wil centraal eindexamen na middelbaar onderwijs
Foto: BELGA

Open VLD heeft haar twaalfpuntenplan voor het Vlaamse onderwijs voorgesteld, met leerplicht vanaf drie jaar, focus op Nederlands en levensbeschouwing als optie. ‘We moeten de lat hoog leggen, en de drempel laag.’

Onderwijs belooft een van de belangrijkste thema’s te worden in de Vlaamse verkiezingscampagne. Recente studies wijzen erop dat de kwaliteit ervan daalt. Open VLD lanceerde vanmorgen haar plannen om die trend te keren.

Het meest opvallende van de voorstellen, waarover De Morgen vandaag bericht, is de invoering van een centraal examen in het middelbaar onderwijs, dat hetzelfde is voor alle studenten. ‘Zo weet iedere leerling op het einde van het secundair waar hij of zij staat en krijgen we als samenleving een helder zicht op de investeringen in onderwijs’, zegt de partij.

‘Als er dan alarmbellen luiden, kunnen we sneller bijsturen.’ Ook voor het lager onderwijs voorzien de Vlaamse liberalen in gestandaardiseerde en genormeerde testen, die leerwinst en motivatie meten.

Makkelijker ontslaan

Verder wil Open VLD meer expertise voor de klas, onder meer door de inzet van meer vakleerkrachten, na- en bijscholing voor het lerarenkorps en een flexibilisering van het arbeidsstatuut. ‘Dat maakt het mogelijk om goede leerkrachten beter te belonen en anderen die niet goed zijn in hun job, gemakkelijker dan vandaag te ontslaan.’

De leerplicht moet al ingaan op drie jaar. Momenteel ligt die leeftijd op zes, en vanaf 1 september 2020 op vijf jaar.

Immersieonderwijs

Kennis van het Nederlands moet de basis vormen voor Open VLD, waarnaar meer lestijd moet gaan. Tegelijk pleit de partij voor ‘immersieonderwijs’, met vakken die in het Engels, Frans of Duits gegeven worden. ‘We moedigen scholen ook aan om al van in de kleuter- of basisschool andere talen aan te leren.’

De liberale ideologie sijpelt door in het Open VLD-programma via de inperking van de macht van de koepels en netten. Levensbeschouwing moet optioneel worden, dat binnen of buiten de uren gevolgd kan worden.

‘We mogen geen tijd verliezen’, zegt voorzitster Gwendolyn Rutten. ‘Het is niet de portemonnee van de ouders die de kans van een kind mag bepalen. Maar de lat moet opnieuw omhoog.’