Een derde van de gedetineerden in Vlaanderen kampt met ernstige psychische klachten. Een kwart heeft een verslavingsstoornis. 36 tot 38 procent van de gevangenen krijgt psychofarmaca voorgeschreven, wat driemaal zo hoog is als bij de algemene Belgische bevolking. Gedetineerden met psychische problemen hebben bovendien een sterk verhoogd risico op suïcide. Uit een internationale studie blijkt dat het suïcidecijfer bij mannen in detentie driemaal hoger is dan in de vrije samenleving en negenmaal hoger dan bij vrouwen.

Dat alles staat te lezen in een artikel  dat Louis Favril (UGent) en Anja Dirkzwager (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit) samen schreven voor het Tijdschrift voor Criminologie. Ze bestudeerden daarvoor 24 onderzoeken die het voorbije decennium in beide landen werden uitgevoerd. De conclusie luidt dat het met de psychische gezondheid van gedetineerden in België en in Nederland helemaal niet goed gaat.

Bij de intake

Beide onderzoekers wijzen erop dat de gevangenis een unieke kans biedt tot diagnose, begeleiding en behandeling. ‘Minimaal zou er, bij aankomst  in de gevangenis, een uitgebreide gezondheidsintake moeten gebeuren,  met specifieke aandacht voor psychische problemen. Het individuele zorgplan dat hieruit volgt, vormt idealiter de basis voor verdere  hulpverlening.’

De aanpak van de psychische gezondheidsproblemen komt niet alleen gedetineerden, maar ook het gevangenisleven en de gemeenschap ten goede. Psychische problemen verhogen de kans op agressie tijdens de detentie en criminele recidive na de vrijlating.