Politie Brussel verhoogt budget om in personeel te investeren
Een politiepatrouille in de Brusselse metro Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Het budget van de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene wordt in 2019 met 15 miljoen verhoogd, in vergelijking met 2017. Twee derde van dat bedrag gaat naar de aanwerving van bijkomende politiemensen.

De Brusselse politie zet ook in op digitalisering en de nabijheidspolitie, en wil haar ecologische voetafdruk verkleinen.

De Brusselse lokale politie telt vandaag 2.145 politiemensen en een 350 burgers die administratieve taken uitvoeren. Nog voor de zomer komen een honderdtal nieuwe politiemensen in dienst en voor december wil de zone nog minstens een vijftigtal anderen aantrekken. Dat moet enerzijds gebeuren door politie-inspecteurs aan te werven zodra ze de politieschool verlaten, maar ook via de zogenaamde fast-track-procedure.

‘Die bestaat erin dat politieagenten, de vroegere hulpagenten, een snellere opleiding tot inspecteur kunnen volgen’, zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS). ‘Dat laat ons ook toe om lokaal te rekruteren.’

Digitalisering

Daarnaast wil de politiezone ook werk maken van een verdere digitalisering. ‘Het is onder andere de bedoeling dat politie-inspecteurs op het terrein, in hun combi’s, meteen een proces-verbaal kunnen opmaken, zodat de burgers daarvoor niet meer naar het commissariaat moeten komen’, aldus hoofdcommissaris Michel Goovaerts, korpschef van de Brusselse lokale politie.

‘Ook zullen ze op het terrein toegang krijgen tot alle informatie en databanken die ze nodig hebben voor hun interventies.’

Ecologische voetafdruk

Die digitalisering moet ook helpen om de ecologische voetafdruk van de zone te verkleinen. Daarvoor zal de zone in haar aankoopbeleid en in het uitschrijven van overheidsopdrachten ook ecologische, ethische en duurzame criteria opnemen.

Bij de vernieuwing van het wagenpark wordt gekeken naar voertuigen met meer milieuvriendelijker motoren terwijl de zone ook investeert in elektrische scooters. Er wordt ook een milieucoördinator aangesteld om één en ander in goede banen te leiden.

Buurtregisseur

De lokale politie Brussel-Hoofdstad/Elsene blijft ook nadrukkelijk kiezen voor een nabijheidspolitie en heeft daarvoor een nieuwe functie in het leven geroepen: de buurtregisseur.‘Dat is een referentiepersoon die per wijk zal optreden als link tussen de verschillende actoren van het wijkleven en de politie’, zegt burgemeester Close. ‘Het is een concept dat we hebben overgenomen uit Rotterdam.’

Binnenkort voert de zone ook de functie ‘domestic violence officer’, politiemensen die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. ‘Dat blijft een zeer belangrijk probleem, waarop we een gepast antwoord willen bieden’, aldus nog de burgemeester.