Dreigend geldgebrek drijft Franstaligen toch naar staatshervorming

Analyse  De Franstalige afkeer van een nieuwe institutionele ronde staat ter discussie, zowaar via de door de N-VA verworpen vorige staatshervorming.

Dreigend geldgebrek drijft Franstaligen toch naar staatshervorming

Van onze redacteur 

Brussel‘Als we de boel de komende vijf jaar niet rechttrekken, mist Wallonië de trein van zijn toekomst. De komende regeerperiode vormt de laatste kans.’ Willy Borsus (MR), minister-president van de Waalse regering, was afgelopen weekend in Le Soir messcherp. In 2025 beginnen de solidariteitsmechanismen tussen Vlaanderen en Wallonië af te nemen, waarschuwt hij.

Bij de laatste staatshervorming ...