In vijfde van bedrijven verdient vrouw meer
Foto: istock
Mannen verdienen per uur gemiddeld 16 % meer. Maar in 1 op 5 bedrijven is de loonkloof omgekeerd: vrouwen verdienen er meer dan mannen.

Torfs,  Basic-Fit Belgium, Bpost, en – misschien niet verrassend – vrouwenvereniging Femma: in iets meer dan tweeduizend bedrijven verdienen vrouwen gemiddeld meer dan mannen. Dat is een vijfde van de bedrijven die in hun sociale balans de loonkosten voor mannen en vrouwen uitsplitsten.

Ondernemingen met zo’n omgekeerde loonkloof blijven wel in de minderheid: in 45 procent van de betrokken bedrijven verdienen mannen en vrouwen per uur ongeveer evenveel, en in 35 procent verdienen mannen meer. Waar de loonkloof in het voordeel van de mannen speelt, is ze vaker erg groot. Gemiddeld genomen liggen de loonkosten voor mannen op 43 euro per uur, voor vrouwen op 37 euro per uur.

Bedrijven zijn sinds een aantal jaren verplicht om in de sociale balans, die ze samen met de jaarrekening neerleggen, een opsplitsing te maken tussen mannen en vrouwen, onder meer inzake loonkosten. Zo kan de loonkloof becijferd worden. 

Retail vrouwelijk

Belangrijk: het gaat  om de loonkosten per uur. Wie deeltijds werkt, kan dus nog altijd minder overhouden op het einde van de maand ondanks een hoger uurloon. En er kan niet gecorrigeerd worden voor functie. ‘We kunnen niet nagaan welk uur door wie is gepresteerd’, zegt Tommy Browaeys van Trends Business Information, dat de gegevens verzamelde en de loonkloof per uur en per bedrijf berekende.  Als de directiekamer bevolkt wordt door mannen en de werkvloer door vrouwen, zullen de loonkosten per uur voor vrouwen immers lager liggen. Een loonkloof betekent dus niet noodzakelijk dat bedrijven discrimineren door voor een bepaalde functie mannen en vrouwen anders te verlonen. 

Bij schoenenverkoper Torfs hebben ze alvast een idee hoe het komt dat vrouwen  bij hen gemiddeld meer verdienen. ‘De retail is al een vrij vrouwelijke sector, maar bij ons is dat nog meer het geval’, zegt hr-manager Els Van Keymeulen. ‘Hier werken bijna alleen vrouwen. In het topmanagement is een derde vrouw, de hogere kaders zijn bijna allemaal vrouwen, en we hebben maar één mannelijke winkelmanager. De weinige mannen die bij ons werken, zijn vaak chauffeurs of arbeiders. Dat verklaart het hogere gemiddelde voor vrouwen.’

Van de twintigduizend bedrijven die een volledige sociale balans moeten publiceren, hebben er dertienduizend de opsplitsing ook effectief gemaakt. Een deel daarvan vulde geen volledige of duidelijk foutieve gegevens in; in de sociale balans sluipen wel vaker fouten, zegt Browaeys. Op de data van de 10.563  resterende bedrijven zijn de cijfers gebaseerd, goed voor 1,4 miljoen voltijdse equivalenten.