Machtsstrijd onder moslims voor beheer Grote Moskee
Foto: Dieter Telemans

Nauwelijks was de band met Saudi-Arabië officieel doorgeknipt of daar preekte al een eentalig Arabische imam tijdens het vrijdaggebed in de Brusselse Grote Moskee. De man is opgeleid aan een ‘salafistische universiteit’ in Medina en staat op de payroll van het Saudische ministerie van Islamitische Zaken, beweert de Antwerpse imam Nordine Taouil – zelf niet onomstreden. Justitieminister Geens (CD&V) spreekt van een beginnersfout. Het ‘imamincident’ kan niet los gezien worden van de (machts)strijd tussen de moslimgemeenschappen.

Wat is er aan de hand?

Sinds vorige maandag 1 april is de Grote Moskee in het Brusselse Jubelpark niet meer in Saudische handen, maar wordt het gebedshuis (voorlopig) bestuurd door een comité ...